Decizia nr. 585 din 29.10.2013

30.10.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. Turda, Str. Libertăţii nr. 1, sc. A, ap 29, Jud. Cluj

 pentru postul RADIO TURDA

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată sub nr. 6799/13.06.2013, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul RADIO TURDA.
 Postul RADIO TURDA aparţine S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 360.5/21.06.2000 eliberată la data de 14.09.2010 şi decizia de autorizare nr. 469.0-3/11.06.2002 eliberată la data de 08.07.2013 pentru localitatea Turda, judeţul Cluj).
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.
 De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.
 În fapt, în urma reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 6799/13.06.2013, inspectorul teritorial al C.N.A. a verificat structura programelor difuzate de postul RADIO TURDA, constatând că acesta pe toată durata unei zile retransmite programele postului PRO FM din Bucureşti, în proporţie de 100%.

 Cu privire la această situaţie, atât contactată telefonic de către inspectorul CNA, cât şi prin adresa transmisă la data de 17.06.2013, d-na Hertha Todea, administratorul S.C. TRANSILVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L., a confirmat faptul că temporar, din motive tehnice, nu poate difuza program propriu, conform grilei aprobată de Consiliu. Prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 7576/03.07.2013, administratorul societăţii solicita „înţelegere cu privire la situaţia complexă de ordin tehnic care pune la grele încercări managemantul postului RADIO TURDA cu privire la respectarea obligaţiilor de realizare a programului local, conform grilei de program depusă la CNA în 2010”, subliniind că în zilele de „15-16 iunie studioul a fost inundat, fiind grav afectată întreaga infrastructură audio”. Totodată, administratorul societăţii aprecia că, în perioada 18 iunie - 17 iulie 2013, problemele tehnice cu care se confruntă urmează să fie remediate.

 Ulterior, prin adresa nr. 57/21.08.2013, inspectorul teritorial al CNA a solicitat postului RADIO TURDA să-i pună la dispoziţie înregistrări martor ale programului difuzat în zilele de 19, 20, 21 august 2013, în scopul verificării respectării structurii programelor aprobate de C.N.A., precum şi informaţii privind programul local difuzat după data de 17 iulie 2013, data fiind cea preconizată de administratorul societăţii pentru remedierea defecţiunilor tehnice.

 Prin adresa din data de 22.08.2013, d-na Hertha Todea, administratorul societăţii susţinea că în continuare postul RADIO TURDA retransmite 100% programele postului PRO FM Bucureşti, cu inserturi de ştiri şi evenimente locale, deoarece problemele tehnice persistă. Printr-o adresă ulterioară, înregistrată sub nr. 68/01.10.2013, inspectorul teritorial a solicitat postului RADIO TURDA să-i pună la dispoziţie atât înregistrările martor ale programului difuzat în zilele de 25 ,26 şi 27 septembrie 2013, în vederea verificării respectării structurii de programe, cât şi informaţii privind programul local difuzat la acel moment. Urmare adresei menţionate, postul RADIO TURDA nu a pus la dispoziţie înregistrări martor, a susţinut că „din 15 septembrie emisia locala decurge normal”, prezentând desfăşurătorul grilei de programe pentru zilele de 25, 26, 27, 28, 29 şi 30 septembrie 2013 şi menţionând că urmează „ca noul soft instalat să permită şi înregistrarea de casete martor”.

 Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.
 Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. cu somaţie publică.

 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 360.5/21.06.2000 eliberată la data de 14.09.2010 şi decizia de autorizare nr. 469.0-3/11.06.2002 eliberată la data de 08.07.2013 pentru postul RADIO TURDA din localitatea Turda, judeţul Cluj) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO TURDA cu somaţie publică, întrucât nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea acesteia poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.