Decizia nr. 584 din 29.10.2013

30.10.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. A.V.E.2000 S.R.L.
 cu sediul în Cernavodă, str. Panait Cerna, nr. 9, bl. E 10, sc. B, ap. 14, jud. Constanţa, CUI 11731367

 pentru postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA)
 MEDGIDIA, str. Decebal, nr. 33, jud. Constanţa

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A sub nr. 9054/26.08.2013 şi 9412/09.09.2013, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul MEDIA TV.
 Postul de televiziune MEDIA TV aparţine S.C. A.V.E.2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 385.2/13.03.2008, al deciziei de autorizare nr. 1421.0/18.03.2008 şi reautorizare nr. 1421.1-1/18.01.2011.
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor

 Conform raportului de monitorizare prezentat de Serviciul Inspecţie, structura serviciului de programe a postului de televiziune MEDIA TV din Medgidia, difuzat în perioada 01-08.08.2013, este constituit din :

 • videotext (4560 min./săpt.) de luni până vineri între orele 00:00 – 08:00 şi 16:00 – 20:00, iar sâmbăta şi duminica în intervalul orar 00:00 – 08:00. Sunt difuzate doar imagini statice pe fundal sonor asigurat de post (muzică ambientală), planşe care conţin în proporţie de aproximativ 90% anunţuri de mică publicitate, fără a fi marcate, ca atare, vizual şi sonor, între cartoane de „Publicitate”, şi aprox. 10% anunţuri de interes local din partea unor instituţii publice. Imaginile se repetă la intervale succesive de 22’53”, planşa de început fiind : „CLIENŢII ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU CONŢINUTUL MESAJELOR” ;
 • emisiuni (5520 min./săpt.) difuzate de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00 şi 20:00 – 24:00, iar sâmbăta şi duminica în intervalul orar 08:00 – 24:00 ; emisiunile sunt atât producţie proprie („Ştirile Media Tv”, „Retrospectiva săptămânii”, „Atenţie la educaţie”, „Trup şi suflet”, „Oraşul tău”, „Caleidoscop”, „Politică şi libertate”, şi „Cartea serii”), cât şi producţii audiovizuale ale altor producători, precum : filme documentare (de la Cinethronix), „Top 10 Hits”, „Box Office” şi „Music News” ;

 Potrivit raportului de monitorizare, nu există repere orare fixe pentru difuzarea emisiunilor conform unui program şi nu se retransmite programul TRAVEL MIX SINAIA, astfel cum este prevăzut în grila aprobată de Consiliu.
 De asemenea, s-a constatat că toate emisiunile (producţie proprie sau ale altor producători) sunt difuzate, în reluare, de 4-5 ori, în maximum 48 de ore (cu menţiunea „Reluare”). De exemplu, emisiunea „Ştiri Media TV” cu o durată de aprox. 30 minute a fost transmisă, în primă difuzare, de luni până vineri în jurul orei 20:00, şi, în reluare, în jurul orei 22:30, iar a doua zi, la orele : 08:00, 10:30, 12:30, 14:30 şi 16:00. Emisiunea informativă „Retrospectiva săptămânii”, cu o durată de aproximativ 150 minute a fost transmisă, în primă difuzare, sâmbăta de la ora 18:00 şi, în reluare, de la ora 21:30, duminica, de la orele 08:00, 12:00, 16:00 şi 20:00, iar luni, de la orele 08:00, 12:00 şi 16:00.

 În perioada monitorizată au fost identificate şi următoarele reluări ale emisiunilor realizate şi prezentate de petenta Zully Mustafa.
 De exemplu :

 • în ziua de 09.08.2013, de la ora 23:10, emisiunea „Trup şi suflet”, cu o durată de 45min., invitată în studio, fiind d-na dr. Ramona Constantinescu ;
 • în ziua de 13.08.2013, de la ora 23:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Pânza de păianjen” ;
 • în ziua de 14.08.2013, de la ora 11:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Pânza de păianjen” ; — de la ora 15:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Pânza de păianjen” ; — de la ora 23:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Adolescenţii” ;
 • în ziua de 15.08.2013, de la ora 11:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Adolescenţii” ; — de la ora 15:40, emisiunea „Cartea serii”, cu o durată de 20 min., având ca subiect prezentarea volumului „Adolescenţii”.

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 14.05.2013, postul MEDIA TV a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată 01-28 august 2013, următoarea structură de programe :

 • Producţie proprie :
   Aprobat : 63,98% Real : 75%
 • Producţii audiovizuale ale altor producători :
   Aprobat : 19,35% Real : 25%
 • Programe retransmise :
   Aprobat : 16,67% Real : 0%
 • Programe preluate :
   Aprobat : 0% Real : 0%
 • programe de informare (%) :
   Aprobat : 50% Real : 52%
 • programe educative, culturale, religioase (%) :
   Aprobat : 15% Real : 17%
 • filme (%) :
   Aprobat : 10% Real : 15%
 • programe de divertisment si alte tipuri de programe (%)
   Aprobat : 5% Real : 10,5%
 • publicitate si teleshopping : %
   Aprobat : 20% -din care : Publicitate : 20% Teleshopping : 0%
   Real : 5,5% -din care : Publicitate : 5,5% Teleshopping :

 Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real de radiodifuzor nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 14.05.2013.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum şi de faptul că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 385.2/13.03.2008, al deciziei de autorizare nr. 1421.0/18.03.2008 şi reautorizare nr. 1421.1-1/18.01.2011, pentru postul de televiziune MEDIA TV din localitatea Medgidia, judeţul Constanţa, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MEDIA TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.