Decizia nr. 580 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L.,
cu sediul în SUCEAVA, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5, jud. Suceava

pentru postul 1 TV BACĂU
BACĂU, Bd. Unirii nr. 30, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune 1 TV Bacău a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce au avut loc la data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382.1/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1344.01/23.10.2007 şi de reautorizare nr. 1344.1/08.11.2011).

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, începe vineri, 11 mai 2012, şi se încheie în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24.00.

În fapt, în perioada 08 - 10.06.2012, postul de televiziune 1 TV Bacău a difuzat în cadrul calupurilor promoţionale un spot propriu de promovare, spot care a avut ca şi fundal sonor imnul electoral al PNL. Spotul a avut la început şi la final înscris pe ecran mesajul „Bacăul este numărul 1 în inimile noastre”, având afişată sigla postului 1 TV. În spot au fost derulate imagini din municipiul Bacău, imagini cu Spitalul Municipal, cu pasajul subteran, cu bazinul de înot, cu Sala Sporturilor şi cu zona pietonală din centru oraşului, imagini care se regăsesc şi în spotul electoral al candidatului USL la Primăria Municipiului Bacău, dl. Romeo Stavarache.

Analizând materialul prezentat, Consiliul a considerat că, sub pretextul unei autopromovări, radiodifuzorul a prezentat publicului informaţii cu caracter electoral, laudative la adresa d-lui Romeo Stavarache, primar al municipiului Bacău, candidat din partea USL la aceeaşi funcţie, deşi campania electorală pentru alegerile locale se încheiase.

Membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate prevederile alin. (1) al art. 1 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât, deşi respectivul material audiovizual difuzat în perioada 08 – 10 iunie 2012 a fost prezentat de radiodifuzor ca fiind un spot prin care se dorea o autopromovare a postului de televiziue pe care-l deţine, în realitate, spotul a promovat, după ce campania electorală luase sfârşit, un candidat la funcţia de primar al municipiului Bacău, candidat al cărui spot electoral a avut acelaşi conţinut.

Or, potrivit dispoziţiilor menţionate, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali se încheiase în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24.00.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV 382.1/23.05.2006, al deciziei de autorizare nr. 1344.01/23.10.2007 şi de reautorizare nr. 1344.1/08.11.2011 pentru postul 1 TV Bacău, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul 1 TV Bacău cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia nr. 195/2012, întrucât, în perioada 08 - 10 iunie 2012, când campania electorală pentru alegerile locale se încheiase, a difuzat un spot de promovare a unui candidat la funcţia de primar al municipiului Bacău. Potrivit dispoziţiilor invocate, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune începe vineri, 11 mai 2012, şi se încheie în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.