Decizia nr. 580 din 01.06.2010

01.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. STAIU DAMIR S.N.C.
cu sediul în SLATINA, str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Olt
CUI : R 5877598

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5248/20.04.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, aparţinând S.C. STAIU DAMIR S.N.C.

Distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. deţine avizul de retransmisie nr. A 1565/18.12.2003 - Anexa nr. 1 din 18.12.2003, pentru localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. STAIU DAMIR S.N.C. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 27.04.2010, în localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. STAIU DAMIR S.N.C. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASA TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, GSP TV, DIGI SPORT, HBO, KANAL D, ANTENA 3, B1 TV, FAVORIT TV, NATIONAL TV, N24 PLUS, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, TARAF TV, MINIMAX, DIRECT DIGITAL TV, KISS TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, U TV, ANTENA 2 şi OTV.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. STAIU DAMIR S.N.C. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL, TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are obligaţia să retransmită programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise.

Faţă de aceste aspecte, precum şi de faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea aceloraşi prevederi, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C., având avizul de retransmisie nr. A 1565/18.12.2003 - Anexa nr. 1 din 18.12.2003, pentru localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. STAIU DAMIR S.N.C.
Str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12,
Loc. SLATINA, jud. Olt
CUI : R 5877598

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 580/01.06.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. cu amendă în cuantum de 10.000 lei„ întrucât în reţeaua de cablu din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL,TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”