Decizia nr. 58 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.
cu sediul în Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud. Buzău

pentru postul FOCUS TV din Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie referitoare la respectarea duratei orare a publicităţii difuzate în cadrul serviciilor de programe, în zilele de 17 şi 19 ianuarie 2009, de către radiodifuzorul S.C. T.V. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.

S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV 316/20.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 1229.0/16.01.2007, pentru postul de televiziune FOCUS TV din Buzău.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în cadrul emisiunilor „Retrospectiva săptămânii”, „Focus mania”, „Ştirile Focus TV”, „Haz de necaz” şi al documentarului „România şi dictaturile ei”, din data de 17 ianuarie 2009, precum şi în cele transmise în data de 19 ianuarie 2009, postul FOCUS TV a inserat permanent, pe banda superioară a ecranului (crawl), anunţuri publicitare a căror proporţie a depăşit cele 20% (12 minute) din timpul oricărei ore date, limita de timp stabilită de art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului. Situaţia reţinută în raportul de constatare privind depăşirea duratei orare a publicităţii, în data de 17 ianuarie 2009, se prezintă după cum urmează : (vezi tabelul)

PDF - 92.9 ko
Tabel
Decizia nr. 58/2009

Membrii Consiliului au constatat că şi în data de 19 ianuarie 2009, începând cu ora 14.00 şi până la închiderea programului, la orele 23.30, acelaşi tip de anunţuri publicitare au fost difuzate permanent pe crowl.

În raport de aceste date, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii, în sensul că timpul alocat, din timpul oricărei ore date, a depăşit proporţia maximă permisă de lege, respectiv 20% (12 minute).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. pentru postul de televiziune FOCUS TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării regimului difuzării publicităţii în domeniul audiovizualului.

De asemenea, referitor la emisiunile informative „Retrospectiva săptămânii” (difuzată în ziua de 17 ianuarie 2009, de la ora 18.04 şi în reluare în data de 18 ianuarie 2009, de la ora 18.00) şi „Ştirile Focus TV”, (transmisă în zilele de 17 ianuarie 2009, de la ora 19.30 şi 19 ianuarie 2009, de la ora 07.00 (în reluare), 19.30 şi 21.00), la finalul cărora s-au făcut menţiunile : „Coafură realizată de Ela CriSStyle” ... „Vestimentaţie asigurată de magazinul Tendresse complex Winmarkt”, respectiv : „Coafură realizată de Ela CriSStyle”, Consiliul vă atrage atenţia că, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice sponsorizarea programelor de ştiri.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 17.00-21.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FOCUS TV cu somaţie publică, întrucât prin derularea permanentă pe ecran a unor anunţuri publicitare au fost încălcate normele audiovizuale cu privire la regimul difuzării publicităţii, în special cele referitoare la durata acesteia din cadrul unei ore.

Astfel, în emisiunile difuzate în data de 17 ianuarie 2009, în intervalul orar 18.04-22.30, precum şi în cele transmise în data de 19 ianuarie 2009, în intervalul orar 14.00-23.30, pe banda superioară a ecranului au fost inserate permanent anunţuri publicitare, fapt ce contravine prevederilor Legii audiovizualului.

Potrivit normelor juridice din domeniu, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.