Decizia nr. 58 din 25.01.2013

25.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FAVORIT S.R.L.
cu sediul în TIMIŞOARA, Calea Mareşal Ion Antonescu nr. 2, jud. Timiş

pentru postul INFO FAVORIT
Primărie, str. Haţegului nr. 186
Loc. Zăvoi, jud. Caraş-Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia nr. 18411/27.12.2012 cu privire la conţinutul unor emisiuni difuzate în zilele de 8 şi 9 decembrie 2012, de postul INFO FAVORIT.

Postul de televiziune INFO FAVORIT aparţine radiodifuzorului S.C. FAVORIT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 375/13.12.2007 şi decizia de autorizare nr. 1552.0/16.12.2008).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Conform dispoziţiilor invocate :
- alin. (1) : Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.
- alin. (2) : Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

Postul INFO FAVORIT difuzează programe tip TV-C cu anunţuri publicitare (ex. vânzări-cumpărări etc.), videotext cu imagini statice. Nu sunt difuzate imagini în mişcare.

Urmare reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 18411/27.12.2012, inspectorul teritorial al CNA a solicitat radiodifuzorului SC FAVORIT SRL să-i pună la dispoziţie înregistrările martor ale emisiunilor difuzate în perioada 8-9 decembrie 2012, în scopul monitorizării acestora.

În urma acestui demers, postul INFO FAVORIT a prezentat un material video cu o durată de 02.32 minute, ce aparţinea postului de televiziune OTV, material în care dl. Dan Diaconescu îl acuza pe deputatul PSD de Caraş-Severin, dl. Ion Mocioalcă, de colaborare cu securitatea.

Imaginea pe ecran a fost statică şi a conţinut sigla OTV LIVE – Publicitate electorală : ”Gorjul liber ofera recompensă 100 milioane de lei tîrgujienilor care probează fraudarea alegerilor... Daţi SMS la 1333 : Vă place ce casă şi-a luat Dan Diaconescu în Târgu Jiu ?... Până astăzi s-au angajat pe w w w.ddjobs.ro 2400 târgujieni”.

În materialul prezentat nu a fost specificată data difuzării, iar pe ecran nu a fost afişată sigla postului INFO FAVORIT. Contactat în legătură cu difuzarea acestui material, directorul postului INFO FAVORIT, dl. Dorin Cârdei, a susţinut că acest material a fost prezentat de postul INFO FAVORIT în noaptea de vineri/sâmbătă, respectiv, 07/08 decembrie 2012, ultima zi în care se desfăşura campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, campanie care urma să se încheie sâmbătă dimineaţa, 08 decembrie 2012, la ora 07.00.

În data de 15 ianuarie 2013, inspectorul CNA a revenit cu o nouă solicitare referitoare la înregistrările martor ale programelor difuzate în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, în zilele de 07 şi 08 decembrie 2012, în intervalul orar 00.00-24.00.

Din conţinutul celor două fişiere în format power point, transmise inspectorului CNA în cursul aceleiaşi zile, de către postul INFO FAVORIT, a reieşit că acestea nu cuprindeau înregistrări ale emisiunilor difuzate în timp real, astfel cum au fost difuzate în zilele de 7 şi 8 decembrie 2012, ci imagini transmise în format power point în care erau prezentate anunţuri ce au fost difuzate înainte de data alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012. De exemplu : în fişierul “ruleaza 2, pagina 10” “Art.1 - Se interzice cu desăvârşire comercializarea băuturilor alcoolice din cafe-baruri, snack-baruri, restaurante, discoteci, unităţi de alimentare publică etc. Duminică – 09.12.2012, între orele 06.00 – 24.00 anunţ de la Primăria Oţelu Roşu”.

În raport de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat înregistrarea programelor/emisiunilor de televiziune pe care le-a difuzat în zilele de 7 şi 8 decembrie 2012 în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, deşi avea această obligaţie conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

De asemenea, membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, potrivit cărora înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării acestora.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. FAVORIT S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 375/13.12.2007 şi decizia de autorizare nr. 1552.0/16.12.2008 pentru postul de televiziune FAVORIT TV se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.