Decizia nr. 579 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

pentru revocarea Deciziei nr. 561 din 26.06.2012 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE

BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

pentru postul BUCUREŞTI FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28.06.2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a supus dezbaterii sesizarea nr. 1858/27.06.2012 (cu documentaţia anexată acesteia) formulată de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE şi înregistrată la C.N.A. sub nr. 10304/27.06.2012, prin care aceasta a solicitat Consiliului anularea sancţiunii aplicate prin Decizia nr. 561 din 26.06.2012 privind somarea acestui radiodifuzor (postului de radio BUCUREŞTI FM) pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Membrii Consiliului au analizat documentaţia anexată sesizării prin care se face dovada modului în care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE şi-a stabilit strategia editorială referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2012. De asemenea, în şedinţa publică a participat reprezentantul radiodifuzorului care şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la emisiunile difuzate ce au făcut obiect al raportului de monitorizare analizat de Consiliu în şedinţa din 26.06.2012. Ţinând cont de toate aceste aspecte, constatând că argumentele prezentate sunt pertinente şi că solicitarea radiodifuzorului este întemeiată, membrii Consiliului au hotărât revocarea deciziei contestate. În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 561 din 26.06.2012 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE pentru postul de radio BUCUREŞTI FM.