Decizia nr. 577 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.

  • pentru postul de radio PRO FM

S.C. PRO TV S.A.
BUCUREŞTI, B-dul Pache Protopopescu, nr. 109, et. 1, sector 2,

postul de radio PRO FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 5139/02.04.2012 cu privire la emisiunea „Alarma”, difuzată de postul PRO FM în data de 15.03.2012.

Postul de radio PRO FM aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 860.2/11.01.2011 şi decizia de autorizare nr. 057.1/07.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 47 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
Art. 47 (2) Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

În fapt, postul de radio PRO FM difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 06:30-10:00, emisiunea „Alarma” realizată şi prezentată de domnii Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai.

În cadrul ediţiei din data de 15 03.2012 a emisiunii „Alarma”, începând de la ora 08.10, între cei doi realizatori, Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai a avut loc următorul dialog :
Claudiu Sara : ...Mă uit acuma-n calendar, ca mâţa, aşa se zice „te uiţi ca mâţa-n calendar şi ca viţelul la poarta nouă”... şi văd că e 15 martie, băi, trebuie să le spunem „La mulţi ani !”, dom’le, naţionalităţilor conlocuitoare de origine maghiară. La mulţi ani !, e ziua lor, azi e ziua Ungariei.
Bogdan Nicolai : A ! Da ?
Claudiu Sara : Da. 15 martie, au ziua, ceva, Revoluţia ungară, d-ăstea, nu ştiu ce, având în vedere tradiţionala prietenie dintre poporul român şi poporul ungur, aşa cum zicea dl Iliescu despre tradiţionala prietenie dintre poporul român şi poporul turc, le urăm şi noi de aici de la Alarma celor care sărbătoresc, dom’le, Ziua Ungariei să fie fericiţi, şi mă întrebam cum se zice „La mulţi ani !” în ungureşte şi am dat pe Google Translate, da’ nu pot să citesc, Búldog szule-te-sna-pot, ceva, deci...
Bogdan Nicolai : La mulţi ani, cu sănătate !
Claudiu Sara : S-aveţi Búldog szule-te-sna- băi, fir-ar să fie !...
Bogdan Nicolai : ...Da’ nu putem să zicem prescurtat, Să aveţi Búldog ?!
Claudiu Sara : Bă, să nu vă supăraţi pe mine, da’ e o limbă extrem de urâtă, deci orice-ar fi, eu n-am... bă, eu sunt total liberal în toate privinţele, adică, din partea mea, bă, să trăiască ţara asta tot felul de oameni. Eu nici n-aş vrea să mai existe ţări, aş vrea să fim doar o ţară mare, să se numească Europa. Da’ pe de altă parte, dacă este să fim cinstiţi, limba ungară e o limbă extrem de urâtă. Băi, e urâtă cu spume, e ca limba rusă, pentru mine, vorbitor de limbă latină, de limbă română. Extrem de urâtă, e urâtă, mă !
Bogdan Nicolai : Eu sincer, n-o consider o limbă, eu o consider o boală în gât. Când auzi maghiara, ai impresia că omul are o problemă gravă la gât... aşa mi se pare mie.
Claudiu Sara : Care-o poate vorbi, cinste lui, dom’le, bravo !, că e greu, mă gândesc, dar mie mi se pare extrem de grea şi mi se pare mai urâtă decât limba română. Szule-te-sna-pot, ce e asta ?
Bogdan Nicolai : Cu buldogul era bine, doar că să nu sune a campanie electorală pentru Blaga, făcută în zonele maghiare. S-aveţi búldog !

În urma audierii înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au apreciat că afirmaţiile celor doi realizatori referitoare la limba maghiară au avut un caracter depreciativ, jignitor, fiind de natură să lezeze, să ofenseze publicul vorbitor al acestei limbi.

Potrivit dispoziţiilor legale din domeniu, în programele audiovizuale este interzisă orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Consiliul a apreciat că modul în care cei doi realizatori au înţeles să caracterizeze limba maghiară, ori limba rusă, respectiv : o limbă extrem de urâtă, (...) e urâtă cu spume, e ca limba rusă, (...) Extrem de urâtă, e urâtă, mă ! (..). n-o consider o limbă, eu o consider o boală în gât. Când auzi maghiara, ai impresia că omul are o problemă gravă la gât... aşa mi se pare mie.”, a fost unul de natură să contravină dispoziţiilor legale, în condiţiile în care diversitatea lingvistică este protejată şi recunoscută ca parte a diversităţii culturale.

Faptul că o limbă este caracterizată de o structură gramaticală, fonetică şi lexicală proprie, nu poate constitui un criteriu de apreciere asupra „esteticii” respectivei limbi, aprecieri personale precum cele enumerate mai sus fiind de natură să prejudicieze vorbitorii respectivei limbi. Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 144 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 şi a art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. titular al licenţei audiovizuale nr. R 860.2/11.01.2011 şi al deciziei de autorizare nr. 057.1/07.02.2012 pentru postul de radio PRO FM, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio PRO FM cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la interzicerea oricărei forme de discriminare în cadrul programelor audiovizuale, întrucât în cadrul emisiunii „Alarma” din 15 martie 2012, realizatorii acesteia au făcut afirmaţii depreciative cu privire la limba maternă vorbită de unele minorităţi din România.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.