Decizia nr. 576 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROMEDIA S.R.L.
Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ

pentru postul de televiziune UNU TV Piatra Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune UNU TV Piatra Neamţ a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce au avut loc la data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 451.1/18.04.2003 pentru localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (3) şi 13 lit. c) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.

Conform dispoziţiilor din Decizia nr. 195/2012 :
- art. 4 alin. (2) - În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.
- art. 7 alin. (3) - Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii
- art. 13 - În ziua votării sunt interzise :
c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

În fapt, în ziua de 03.06.2012, în cadrul emisiunii informative de la ora 09.00, postul de televiziune UNU TV NEAMŢ a difuzat două reportaje în care erau prezentaţi dl. Gheorghe Ştefan, candidat APEL pentru funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ, şi dl. Culiţă Tărâţă, candidat APEL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

În primul reportaj a fost prezentată ceremonia de inaugurare a pasajului de peste pârâul Cuiejdi din zona magazinului Unic din Piatra Neamţ, reportajul cuprinzând şi opinia d-lui Gheorghe Ştefan, candidat APEL pentru funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ.

În cel de al doilea reportaj a fost difuzat un material audiovizual înregistrat cu ocazia inaugurării CENTRULUI DE PERMANENŢĂ din localitatea Dărmăneşti, eveniment la care au participat domnii Gheorghe Ştefan, candidat APEL pentru funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ, şi Culiţă Tărâţă, candidat APEL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, care şi-au exprimat opinia cu privire la beneficile aduse de un astfel de centru medical.

Deşi prezenţa domnului Gheorghe Ştefan la inagurarea celor două obiective ar putea fi justificată de calitatea sa de reprezentant al instituţiei care a contribuit financiar la realizarea acestora, faptul că are calitatea de competitor electoral la alegerile locale din 10 iunie 2012 impunea în sarcina radiodifuzorului respectarea principiului pluralismului de opinii.

Astfel, postul UNU TV Piatra Neamţ avea obligaţia respectării art. 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, articol care prevede că, în situaţia apariţiei în emisiunile informative, a candidaţilor care deţin funcţii publice, aceştia vor putea discuta numai despre probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor, iar radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Or, radiodifuzorul nu a respectat obligaţia menţionată, în cele două reportaje nemaifiind prezentat niciun alt punct de vedere, în afară de cel al domnilor Gheorghe Ştefan şi Culiţă Tărâţă, care însă aparţin aceluiaşi competitor electoral.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că participarea unui competitor electoral, în speţă a domnului Culiţă Tărâţă, într-o emisiune care nu a fost declarată de către radiodifuzor ca având caracter electoral, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 66 (1) din Legea nr. 67/2004, dispoziţii potrivit cărora în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale.

Această obligaţie, de a prezenta, în perioada campaniei electorale, candidaţii doar în emisiunile dedicate exclusiv campaniei electorale, îi revenea radiodifuzorului şi în virtutea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012.

În data de 10.06.2012, postul de televiziune UNU TV Piatra Neamţ a difuzat, pe parcursul zilei, o emisiune dedicată procesului votării. În cadrul emisiunii, dl. Gabi Apetrii, moderatorul acesteia, a citit un mesaj pretins a fi expediat de către un telespectator, mesaj prin care alegătorii, în special cei tineri, erau îndemnaţi să se se prezinte la vot şi să voteze un anumit candidat la funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ.

Redăm din raportul de monitorizare : „Gabi Apetrii : Iată ce ne-a scris aici la Unu TV : „Am votat pentru prima oară, am 18 ani şi l-am ales pe cel mai bun primar care face din oraş, din Piatra Neamţ, un oraş european. Tineri ieşiti la vot.” Este mesajul de îndemn al tuturor tinerilor către tinerii din municipiul Piatra Neamt, pentru că, vă repet ce spuneam şi acum jumătate de oră, suntem pe unul din ultimele locuri la ce înseamnă prezenţa la vot.”

Membrii Consiliul au constatat că, prin prezentarea în ziua de 10 iunie 2012, ziua votării, a unui mesaj prin care alegătorii erau îndemnaţi să voteze un candidat identificabil prin sloganul folosit de-a lungul campaniei electorale, în speţă „un primar european”, slogan ce a aparţinut domnului Gheorghe Ştefan, candidat APEL pentru funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 13 lit.) c din Decizia nr. 195/2012 care interzic în ziua votării îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV 223.2/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 451.1/18.04.2003 pentru postul UNU TV din localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ). se sancţionează cu somaţie publică, pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 4 alin. (2) şi 13 lit. c) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul UNU TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în cadrul unui reportaj difuzat în emisiunea informativă din 3 iunie 2012 a fost prezent un candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Postul UNU TV a fost sancţionat şi pentru încălcarea art. 13 din Decizia nr. 195/2012, întrucât, în ziua de 10 iunie 2012, ziua votării, în emisiunea dedicată acestui eveniment, au fost transmise îndemnuri de a vota un anumit candidat la funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.