Decizia nr. 571 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. A.V.E. 2000 S.R.L.
cu sediul în Cernavodă, str. Panait Cerna nr. 9,
bl. E10, sc. B, ap. 14, jud Constanţa

pentru postul de televiziune MEDIA TV
Mangalia
, str. Republicii nr. 1, jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune MEDIA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce au avut loc la data de 24 iunie 2012.

Postul de televiziune MEDIA TV aparţine S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 602.1/13.09.2011, decizia de autorizare nr. 1825.0/26.04.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, urmare a reluării votului, în perioada 14 - 21 iunie 2012 în oraşul Mangalia s-a desfăşurat campania electorală pentru alegerile locale ce au avut loc la data de 24 iunie 2012.

În ziua de 18 iunie 2012, începând cu ora 21.00, postul de televiziune MEDIA TV a difuzat emisiunea de dezbateri „Viitorul este în mâna ta”, care a fost calificată ca fiind electorală, emisiune prezentată de dl. Valentin Coteţ, invitat fiind domnul Mihai Claudiu Tusac, primar al municipiului Mangalia, susţinător al candidatului independent Cristian Radu.

La începutul emisiunii a fost transmis un comunicat al domnului Mihai Claudiu Tusac, fundalul video fiind asigurat prin prezentarea unor imagini filmate în municipiul Mangalia.

În cadrul emisiunii, plecând de la comunicatul domnului Mihai Claudiu Tusac, subiectele dezbătute au fost presupusa fraudare a alegerilor din 10.06.2012 de către domnul Zanfir Iorguş şi intenţia invitatului de a susţine pentru alegerile din 24.06.2012 pe candidatul independent, dl. Cristian Radu, la funcţia de primar al municipiului Mangalia.

Emisiunea a fost difuzată şi în reluare în ziua de 21.06.2012, de la ora 21.00.

În ziua de 19.06.2012, postul de televiziune MEDIA TV a difuzat o nouă emisiune de dezbateri electorale în care au fost prezenţi doi candidaţi ai PSD la funcţia de consilier local şi susţinători ai candidatului independent la funcţia de primar al municipiului Mangalia, dl. Cristian Radu Membrii Consiliului au constatat că, prin participarea la emisiunile din 18 şi 19 iunie 2012 doar a reprezentanţilor unui competitor electoral, s-a realizat un dezechilibru în prezentarea activităţilor de campanie a competitorilor electorali în emisiunile de dezbateri electorale.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc că radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, iar electoratul să poată opta la vot în cunoştinţă de cauză, cunoscând programul electoral al tuturor competitorilor electorali.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 602.1/13.09.2011 şi al deciziei de autorizare nr. 1825.0/26.04.2012, pentru postul MEDIA TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MEDIA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale difuzate în perioada 14 - 21 iunie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.