Decizia nr. 570 din 23.10.2013

28.10.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE, BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

 pentru postul RADIO ANTENA SIBIULUI

-Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.10.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul Radio Antena Sibiului. Postul RADIO ANTENA SIBIULUI aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R701.1/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1363.0/05.11.2007).
 În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
 Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Radio Antena Sibiului este un post de radio generalist, care poate fi recepţionat în judeţul Sibiu. Postul difuzează programe pe frecvenţa de 95,4 Mhz, de luni până vineri între orele 11-18. În intervalul 13-13:25, Radio Antena Sibiului retransmite radiojurnalul Radio România Actualităţi.

 Analizând structura serviciului de programe aprobat de CNA la data de 03.11.2011, în funcţie de datele prezentate în raportul întocmit de inspectorul CNA, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data menţionată.
 Potrivit raportului de monitorizare, în ce priveşte structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni, s-au constatat următoarele : - programe de informare (%) : aprobat : 47,5 %, real : 5,13 %

  • programe educative, culturale, religioase (%) : aprobat : 52 % , real : 0,14 %
  • programe de divertisment si alte tipuri de programe (%) : aprobat : 0 %, real : 94,15 %
  • publicitate si teleshopping %: a probat : 0,5 %, real : 0,58 %, din care publicitate : 0,58 %.

 Astfel, conform raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, postul RADIO ANTENA SIBIULUI a difuzat în perioada 07-11.10.2013, programe de divertisment şi alte tipuri de programe într-un procent de 94,15%, în condiţiile în care structura pe tipuri de emisiuni pentru care solicitase acordul Consiliului şi care fusese aprobată de acesta, nu prevedea difuzarea unor astfel de programe.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de CNA la data de 03.11.2011, fără a avea în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R701.1/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1363.0/05.11.2007 pentru postul RADIO ANTENA SIBIULUI) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 « Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ANTENA SIBIULUI cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului. »

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.