Decizia nr. 57 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL,
cu sediul în localitatea Voluntari, jud. Ilfov,
Str. Nicu Leonard nr. 32A, camera 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, jud. Ilfov, aparţinând S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL deţine avizul de retransmisie nr. A6872/22.07.2008 pentru localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. De asemenea, S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL a retransmis unele programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 22 ianuarie 2009, în localitatea Voluntari, jud. Ilfov s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL se retransmit programe TV în sistem digital şi în sistem analog, cu încălcarea prevederilor legale menţionate, după cum urmează :

  • 33 de programe se retransmit în plus, respectiv : Volio TV, Paprik TV, IF TV, Fashion TV, IF MARKET, SAT 1, 9LIVE, N24 GER., KABEL1, PRO 7, SAT 1, RTL SHOP, N-TV, VOX, SUPER RTL, RTL2, RTL, RAI 2, RAI 3, RAI EDU 2, SENAT TV, RAI MED, RAI 1, TRT INT., CANAL ALGERIE, 2M MAROC, AL JAZEERA, TV 7 TUNISIA, AL MASRIYA, ARTE, TVE I, RTP I, TV SPORT
  • 8 programe nu se retransmit, respectiv : TVR INFO, TV 5, TVR INTERNATIONAL, DDTV, N24, U TV, DA VINCI LEARNING, TV 1000.
  • 9 programe se retransmit în reţea cu acorduri de retransmisie expirate, respectiv : Antena 1, Antena 2, Euforia Lifestyle, MTV, Taraf TV, VIVA, Sport 1, Minimax, VH 1.

De asemenea, s-a constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul VOLIO TV fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea are dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit art. 50 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice sau digitale şi, după caz, a licenţei de emisie analogică sau digitală.

Conform art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL a încălcat şi prevederile art. 5 alin. (1) coroborat cu art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunocută şi garantată ; de asemenea, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j) şi k) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, jud. Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, jud. Ilfov, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul VOLIO TV fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, S.C. VOLIO COMMUNICATIONS SRL nu a respectat nici prevederile art. 5 coroborat cu art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5."