Decizia nr. 569 din 23.10.2013

28.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Către, S.C. ANTENA 3 S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591 Fax : 203.02.45 ; 203.02.80 ; 203.03.57

 pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 privind obligaţia S.C. ANTENA 3 S.A. de a acorda dreptul la replică domnului David Eugen

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizarea înregistrată sub nr. 10796/14.10.2013, formulată de domnul David Eugen, în care se reclamă faptul că, prin informatiile prezentate în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” din data 11 septembrie 2013, i s-a incalcat dreptul la propria imagine și că moderatorul emisiunii, domnul Mihai Gâdea, a prezentat un extras de carte funciara privind un teren aflat in proprietatea acestuia de pe teritoriul comunei Rosia Montana.
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005). În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiei formulate, membrii Consiliului au decis obligarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.

 Astfel, în cadrul ediției emisiunii, moderatorul acesteia, domnul Mihai Gâdea, a prezentat extrasul de Carte Funciară în care erau prezentați proprietarii terenurilor din Roșia Monatnă, printre care și petentul, fără a solicita și acordul sau un punct de vedere al acestuia. De asemenea, în comentariile lor pe marginea informatiilor prezentate, atât moderatorul emisiunii, cât și interlocutorul acestuia, domnul Victor Ponta au sugerat existența unor operațiuni de tranzacționare a unor terenuri la Roșia Montană în special pe seama unor persoane cu interese străine și al caror scop imoral ar fi acela al blocării proiectului de minerit de la Roșia Montană.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 Mihai Gâdea : Avem extras din Cartea Funciară. Ceea ce este foarte interesant. Dacă puteţi arăta la cameră. (...) Deci extras din CF şi aicea sînt persoane : Boia Constantin, Boia Nicolae, Boia Ilina, Boia Gheorghe, Szabo Vasile, Szabo Olivia… David Eugen, unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai proiectului… David Maria Elena… cutare… Ne interesează, însă, următorul lucru : la poziţia a douăsprezecea apare Patapievici Roman Horia… Deci domnul Patapievici. Victor Ponta : Domnule Gâdea, în jurul, repet şi o spun cu toată convingerea, în jurul bunei credinţe a intenţiilor corecte şi curate ale oamenilor, fie că e vorba de cei care protestează în Piaţa Universităţii, fie că e vorba de cei de la Roşia Montană, întotdeauna apar profitorii. Profitori politici, care zic „Acuma-i momentul, hai să ne dăm şi noi cu poporul“, profitori economici sau oameni care pur şi simplu se lasă folosiţi. Tocmai de aceea obligaţia statului, a Guvernului, a instituţiilor pe care le plătim din buget, de a fi atente la absolut toate aspectele, iar tot ceea ce spuneţi dvs. şi multe alte lucruri cred şi le vom aduce la cunoştinţa parlamentarilor ca să ia în cunoştinţă de cauză decizia.

 Analizând întreaga documentaţie, membrii Consiliului au constatat că, în ediţia emisiunii „Sinteza zilei” din data 11 septembrie 2013, informaţiile considerate de petent o încalcare a dreptului la propria imagine, au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere al acestuia (conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului), informaţii care, în opoziţie cu cele prezentate de postul de televiziune, ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.
 De asemenea, dreptul la replică trebuie difuzat fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.
 Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că postul ANTENA 3 a încălcat prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la acordarea dreptului la replică.
 Apreciind că sesizarea este întemeiată, membrii Consiliului au decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să acorde dreptul la replică domnului David Eugen în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.