Decizia nr. 567 din 29.09.2011

03.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.,

cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, etaj 1, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 11403/08.08.2011 şi 12005/25.08.2011, cu privire la emisiunile „Sinteza zilei”, ediţiile din 27 iulie şi 21 august 2011, difuzate de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS& CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 40 alin. (3), art. 65 lit. b) şi art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului :
 art. 40 alin. (3) : Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
 art. 65 : În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ;
 art. 67 : În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat în data de 27 iulie 2011, o ediţie a emisiunii „Sinteza zilei”, moderată de dl. Mihai Gâdea, emisiune în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, domnii : Alexandru Athanasiu – PSD, Claudiu Săftoiu – PNL, Mugur Ciuvică – preşedinte GIP, Bogdan Teodorescu – analist politic şi doamna Oana Stancu – jurnalist. Pe ecran au fost afişte următoarele titluri : „3.000.000 de voturi „rezolvă” Externele ?”, „Regimul Băsescu câştigă în 2012 ?”. În debutul emisiunii, moderatorul Mihai Gâdea a afirmat că este în posesia unor documente referitoare la proiectul legii votului prin corespondenţă şi că Ministerul Afacerilor Externe a trimis tuturor ambasadorilor şi şefilor de misiuni din străinătate, acest document care, în opinia sa, va aduce 3 milioane de voturi Partidului Democrat Liberal la alegerile din anul 2012. Citind pasaje din documentul respectiv, moderatorul a afirmat, printre altele, că prin intermediul ministrului Teodor Baconschi, PDL pregăteşte „rezolvarea”, adică „furtul de la unul la trei milioane de voturi”.

Pentru a comenta conţinutul documentului, moderatorul şi unul dintre invitaţi au dialogat, prin telefon, cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, d-na Doris Mircea, care a confirmat autenticitatea acestor documente, afirmând că MAE a transmis misiunilor României din străinătate un document circular, ce prezenta în detaliu activităţile de informare publică care urmau să se desfăşoare la nivel local, pentru ca un număr mare de cetăţeni români să deţină informaţii corecte şi complete referitoare la legea votului prin corespondenţă. În timp ce purtătorul de cuvânt al MAE încerca să lămurească unele aspecte legate de conţinutul acestui document, afirmând că proiectul legii votului prin corespondenţă a fost supus dezbaterii publice încă din decembrie 2010 şi că MAE a constituit interfaţa între Ministerul Afacerilor Externe şi românii din diaspora pentru a-i informa asupra iniţiativelor ce au loc la nivelul MAE, moderatorul a precizat că ambasadorii şi şefii de misiuni ar reprezenta agenţii electorali ce promovează interesele PD-L în străinătate şi că d-na Doris Mircea reprezintă Partidul Democrat Liberal la Ministerul de Externe, partid din care face parte şi ministrul Baconschi. Deşi în intervenţia sa telefonică, d-na Doris Mircea a negat o astfel de informaţie, afirmând că este un funcţionar în cadrul MAE, fiind apolitică, radiodifuzorul a continuat să prezinte informaţia ca fiind veridică şi certă, dezinformând astfel publicul.

Cităm din raportul de monitorizare : „Mihai Gâdea : Perfect. Ambasadorii şi şefii de misiuni sunt, începând din 18 iulie, când aţi trimis această circulară, agenţi electorali ai PD-L ? Doris Mircea : Nu, pur şi simplu ambasadele României şi consulatele generale şi... Mihai Gâdea : Ce caută ambasadorii în promovarea unui proiect de lege ? Doris Mircea : Vreau să ştiţi că sunt interfaţa între Ministerul de Externe şi românii din diaspora şi este normal să informeze cetăţenii asupra iniţiativelor care au loc la nivelul MAE sau a lucrurilor care se întâmplă pur şi simplu în România, care îi interesează şi îi vizează în mod direct, pentru că aici este vorba de un drept fundamental. Mihai Gâdea : Stimată doamnă, mi-e teamă că nu înţelegeţi despre ce e vorba. Parlamentul României nu a aprobat această lege. Cum cred că bine ştiţi, UDMR nu agreează acest proiect de lege al votului prin corespondenţă. Singurii care vor acest lucru sunt partidul pe care dumneavoastră îl reprezentaţi la Ministerul de Externe, PD-L... Doris Mircea : Îmi pare rău, eu nu reprezint niciun partid, sunt apolitică, sunt funcţionar în cadrul MAE... Mihai Gâdea : Îl reprezentaţi pe ministru, care este politic, şi întrebarea este urmatoarea : in condiţiile în care aceasta nu este o lege, ce caută ambasadorii să promoveze un interes politic al PD-L în străinătate ?”.

În acest context, moderatorul emisiunii nu a informat corect publicul în legătură cu modul în care proiectul unei legi este supus dezbaterii publice, insistând pe ideea că, nefiind o lege votată de Parlament, nu poate fi dezbătută public.

Or, este de notorietate că, după adoptarea ei de către Parlament, o lege votată urmează să fie aplicată şi nicidecum dezbătută. Aşadar, întregul demers al moderatorului emisiunii potrivit căruia ministrul de externe, dl. Teodor Baconschi « promovează o lege care nu există » a fost unul de natură să prejudicieze grav dreptul la informare al publicului. Deşi în mod repetat, purtătorul de cuvânt al MAE a susţinut că respectivul proiect legislativ a fost supus dezbaterii publice încă din decembrie 2010 în scopul asigurării transparenţei decizionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cetăţenii statului, inclusiv a celor care trăiesc în alte ţări, lege care poate fi supusă dezbaterii publice numai înainte de adoptarea ei în Parlamentul României, moderatorul a continuat să susţină o idee complet greşită, de natură să inducă în eroare publicul.

De asemenea, moderatorul a afirmat că acest act normativ este doar o intenţie politică a ministrului, în calitatea sa de prim-vicepreşedinte al PD-L şi că purtătorul de cuvânt al MAE „promovează ideile politice ale lui Baconschi...”, informaţii prezentate ca fiind certe şi veridice, fapt de natură a afecta dreptul publicului la o informare corectă.

Pe fondul acestor discuţii, a intervenit şi invitatul Mugur Ciuvică care, deşi a fost de acord, într-o oarecare măsură, cu afirmaţiile purtătorului de cuvânt al MAE, acesta şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că reprezentanţii României în străinătate, respectiv ambasadorii şi şefii misiunilor diplomatice nu au informat diaspora şi cu privire la punctele de vedere ale partidelor aflate în opoziţie în legătură cu acest proiect de act normativ.

Deşi prin intervenţia sa, d-na Doris Mircea a încercat să-şi exprime punctul de vedere cu privire la proiectul legislativ respectiv, explicând că, prin acest document, Ministerul Afacerilor Externe a intenţionat să promoveze informaţia şi dreptul la informare al cetăţeanului român din străinătate asupra unei iniţiative de proiect legislativ, care urma să fie supus dezbaterii în şedinţa de Guvern şi ulterior, în Parlament, la un moment a precizat că nu aude ce întrebări i se pun din studio, prin suprapunerea vocilor, moment în care moderatorul, fără a manifesta înţelegere faţă de situaţia tehnică creată, a asociat-o pe d-na Mircea Partidului Democrat Liberal, adresându-i-se cu apelativul „mahalagioaică”, pe motiv că nu ştie să asculte un cetăţean român, respectiv pe invitatul emisiunii, dl. Mugur Ciuvică.

Redăm din raportul de monitorizare : „Mihai Gâdea : Doamna, dumneavoastră sunteţi purtător de cuvânt la Ministerul de Externe sau sunteţi mahalagioaică ? Când vorbeşte cineva nu puteti să ascultaţi ? Ascultaţi în telefon, că asta nu ştie partidul dumneavoastră să facă de atâţia ani de zile. Ascultaţi ce spune un cetăţean al României. Domnul Ciuvică v-a întrebat un lucru elementar : dumneavoastră promovaţi ce spune Baconschi, prim-vicepreşedinte de la PD-L, dar nu promovaţi ce spune UDMR, nu promovaţi ce spune UNPR, nu promovaţi ce spune PSD, PNL, PC, PRM şi aşa mai departe. În momentul de faţă, aceasta nu este o lege. Are vreo justificare să promovaţi ideile politice ale lui Baconschi ? E delay mare, la PDL, la ei...”. Analizând modul în care s-a desfăşurat emisiunea, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la asigurarea unei informări corecte şi obiective a publicului, precum şi a celor privind respectarea dreptului la imagine a persoanei. Astfel, membrii Consiliului au constatat că, atât pe parcursul emisiunii, cât şi în titlurile afişate pe ecran, informaţiile aduse în atenţia publicului potrivit cărora ambasadorii şi şefii misiunilor diplomatice au promovat proiectul legii privind votul prin corespondenţă cu intenţia vădită de a aduce 3 milioane de voturi Partidului Democrat Liberal la alegerile din anul 2012, nu au fost prezentate în mod corect şi obiectiv, fapt de natură a afecta posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul prezentat.

Deşi purtătorul de cuvânt al MAE a explicat care a fost scopul şi importanţa promovării unui astfel de demers, cel al dreptului la informare a cetăţenilor români din străinătate şi că proiectul respectiv se afla în dezbatere publică încă din luna decembrie 2010, nefiind adoptat de Parlament, radiodifuzorul nu a informat în mod corect şi obiectiv publicul pentru a-şi forma propria opinie, formulând acuzaţii atât la adresa ministrului Teodor Baconschi potrivit cărora promovarea proiectului legislativ este o intenţie vădit politică a acestuia de a aduce 3 milioane de voturi PDL, în calitatea sa de prim-vicepreşedinte al PDL, cât şi la adresa d-nei Doris Mircea despre care a afirmat că „promovează ideile politice ale lui Baconschi”, acuzat-o astfel de partizanat politic, deşi aceasta a explicat că un funcţionar public nu are dreptul să facă parte din formaţiuni politice, potrivit legii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, obligaţia oricărui radiodifuzor este de a verifica informaţiile prezentate, anterior difuzării acestora în cadrul emisiunii, pentru ca publicul să-şi poată forma propria opinie cu privire la subiectul dezbătut.

Pe de altă parte, Consiliul a constatat că deşi potrivit obligaţiei legale instituite de art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească un limbaj injurios, moderatorul Mihai Gâdea i-a adus injurii purtătorului de cuvânt al MAE, adresându-i-se cu apelativul “mahalagioaică”, fapt de natură a prejudicia dreptul acesteia la imagine.

O astfel de atitudine este contrară dispoziţiilor legale invocate, în condiţiile în care moderatorul trebuie să dea dovadă de o conduită morală civilizată şi un exemplu pozitiv şi nu agresiv atunci când moderează o emisiune audiovizuală.

În virtutea îndatoririlor legale ce-i reveneau, moderatorul emisiunii avea obligaţia de a nu folosi un limbaj injurios la adresa d-nei Doris Mircea, purtătorul de cuvânt al MAE, şi de a manifesta o atitudine decentă atunci când aceasta a fost în imposibilitate de a răspunde întrebărilor ce i se puneau, prin telefon, din studioul emisiunii, întrucât condiţiile tehnice nu îi permiteau să perceapă în mod clar întrebările ce i se puneau, şi nicidecum de a i se adresa într-un mod ofensator şi de a-i întrerupe legătura telefonică.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile ce-i reveneau referitoare la informarea corectă şi obiectivă a publicului şi la respectarea dreptului la imagine a persoanei.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare privind ediţia emisiunii „Sinteza zilei”, difuzată în data de 21 august 2011, începând cu ora 21.00. Emisiunea a fost moderată de dl. Mihai Gâdea şi i-a avut ca invitaţi pe dl. Crin Antonescu - preşedinte PNL, dl. Mugur Ciuvică - preşedinte GIP, d-na Oana Stancu - realizator Antena 3, dl. Gheorghe Ştefan - şef campanie PDL Neamţ (în direct prin telefon), d-na Lia Olguţa Vasilescu - senator PSD (în direct prin telefon) şi dl. Liviu Harbuz, candidat USL Neamţ (în direct de la Neamţ). Pe ecran au fost afişate următoarele titluri : „În câteva minute, rezultatele alegerilor ; PDL 55% USL 45% ; Exit poll PDL Neamţ : PDL 55% USL 45% ; Exit poll PSD Maramureş : USL 33,4% PDL 24,17% ; Exit poll Maramureş : USL 40% PDL 40% ; Cine sunt bogaţii României ? ; Case pentru mamele politicienilor PDL ; Casă pentru mama de la Marcel Hoară”.

Subiectul emisiunii l-a constituit alegerile parlamentare care au avut loc în ziua respectivă, în colegiile din Neamţ şi Maramureş. Discuţiile au vizat atât rezultatele parţiale ale votului, cât şi acuzaţiile de dare de mită electorală ce ar fi fost făcută chiar în cursul zilei respective. La ora 21.49, în direct, prin telefon a intervenit dl. Gheorghe Ştefan, primarul oraşului Piatra Neamţ, care a negat afirmaţiile moderatorului Mihai Gâdea cu privire la acuzaţiile aduse ce au vizat difuzarea unor spoturi electorale cu candidatul PDL în colegiul uninominal din judeţul Neamţ, dl. Adrian Rădulescu, şi cu însemnele Ministerului Agriculturii. În acest context, moderatorul l-a acuzat pe dl. Gheorghe Ştefan că a încălcat legislaţia din domeniul audiovizualului. La rândul său, dl. Gheorghe Ştefan a acuzat postul de televiziune ANTENA 3 că nu i-a acordat dreptul la replică atunci când a difuzat imagini cu Axinte, fiindu-i astfel afectat dreptul la imagine. Deşi invitatul emisiunii a afirmat că imaginile difuzate au fost filmate în anul 2005, postul ANTENA 3 le-a prezentat ca fiind realizate în anul 2010, dezinformând astfel publicul cu privire la acest fapt şi neluând atitudine atunci când interlocutorul său a încercat să corecteze informaţia. Pe alocuri, dialogul dintre cei doi a degenerat, moment în care moderatorul a strigat la invitat, ridicând tonul şi adresându-i cuvinte jignitoare. Cităm din raportul de monitorizare : „Mihai Gâdea : Dacă aţi cerut... Domnule Pinalti, dacă dumneavoastră aveţi impresia că puteţi face cu mine cum faceţi cu cei din fotbal şi puteţi, dacă ridicaţi tonul, să fiţi mai şmecher, vă înşelaţi.” (...) Mihai Gâdea : Sunteţi beat şi acum, cum eraţi în imaginile alea cu Axinte ? Pentru că vorbiţi mai greoi. (...) Mihai Gâdea : Domnule Ştefan, sunteţi lamentabil, domnule Ştefan. Din păcate, sunteţi lamentabil. Nu aveţi un răspuns decent la o întrebare care vi se adresează. (...). Deşi la începutul conversaţiei telefonice, moderatorul s-a adresat invitatului emisiunii cu „domnule Gheorghe Ştefan”, ulterior, pe parcursul discuţiei, atitudinea moderatorului s-a schimbat, adresându-i-se acestuia cu apelativul „Pinalti”, deşi contextul în care aveau loc discuţiile nu îi permiteau folosirea acestui apelativ. Pe parcursul dialogului dintre moderator şi dl. Gheorghe Ştefan, pe ecran partajat s-au derulat imagini cu clipul electoral al candidatului PDL de la Neamţ, difuzat de televiziunea locală în ziua alegerilor şi imagini de la o petrecere în care dl. Gheorghe Ştefan lipea bancnote pe fruntea unei persoane care interpreta un cântec de petrecere. Ulterior, dl. Gheorghe Ştefan a afirmat că postul de televiziune care a difuzat spotul cu dl. Adrian Rădulescu, în ziua votării, nu îi aparţine. În timpul dialogului dintre moderator şi invitat, moderatorul a ţipat la invitat, moment în care acesta i-a replicat să nu mai ridice tonul atunci când i se adresează.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Gheorghe Ştefan : Nu îmi parţine postul de televiziune, nu am făcut eu spotul, nu l-am difuzat eu. Mihai Gâdea : Aparţine cuiva din familia dumneavoastră ? Gheorghe Ştefan : Asta e altceva. Mihai Gâdea : (strigând) Repet întrebarea : aparţine cuiva din familia dumneavoastră ? Gheorghe Ştefan : Şi dacă aparţine, care e problema ? Nu avem voie să... Mihai Gâdea : (strigând) Aţi încălcat legea, nu înţelegeţi ? Cum care e problema ? Gheorghe Ştefan : Dar nu o încalc eu. Mihai Gâdea : (strigând) Dumneavoastră în ce ţară trăiţi ? Reprezentanţi partidul care conduce România, dumneavoastră în ce ţară trăiţi, domnule Pinalti ? Gheorghe Ştefan : Nu mai strigaţi la mine, că nu îmi e frică. Nu mai ţipaţi la mine, că nu îmi e frică. Mihai Gâdea : Nici nouă nu ne e frică. Vă întreb încă o dată : postul de televiziune aparţine familiei dumneavoastră, a difuzat aceste clipuri. Gheorghe Ştefan : Nu aparţine familiei mele. Mihai Gâdea : Păi, acum un minut, acum 30 de secunde aţi spus că aparţine. Dumneavoastră nu sunteţi coerent la 30 de secunde distanţă ?” (...)

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aceasta nu a respectat dispoziţiile privind asigurarea informării corecte a publicului, întrucât între subiectul prezentat şi imaginile ce au însoţit comentariul nu a existat o conexiune reală. Astfel, Consiliul a constatat că în timpul discuţiilor referitoare la difuzarea spotului electoral al candidatului Adrian Rădulescu pentru colegiul uninominal din jud. Neamţ, pe ecran partajat au fost difuzate imagini de la o petrecere în care dl. Gheorghe Ştefan lipea bancnote pe fruntea unei persoane care interpreta un cântec de petrecere, imagini care nu aveau legătură cu subiectul discutat, cel al alegerilor parţiale parlamentare.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 65 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, care prevăd că în emisiunile de dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regula potrivit căreia între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală. De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 67 din acelaşi act normativ care dispun că în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte.

Consiliul a apreciat că, faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, între faptele şi opiniile prezentate nu a fost asigurată o distincţie clară, fapt de natură a afecta corectitudinea informaţiilor oferite publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod obiectiv în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare a publicului.

Având în vedere aceste considerente, ţinând cont şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 40 alin. (3), art. 65 alin. (1) lit. b) şi art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către S.C. ANTENA 3 S.A. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1 C.U.I. R15971591 Fax : 021 203 02 45 ; 021 203 02 80

  • pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS Fax : 021 203 03 57

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 567/29.09.2011 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 20.000 lei, întrucât în emisiunea „Sinteza zilei”, ediţiile din 27 iulie şi 21 august 2011, moderatorul acesteia a folosit un limbaj ofensator la adresa unora dintre interlocutori, nu a informat corect publicul în legătură cu subiectele supuse dezbaterii şi nu a asigurat o separare clară a opiniilor de fapte, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.