Decizia nr. 567 din 01.06.2010

01.06.2010


envoyer l'article par mail title=

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA SRL
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, et.8, sector 2
Bucureşti, C.U.I. R 4747298

pentru postul de televiziune KISS TV
Splaiul Independenţei nr. 202A et. 12 sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6723/17.05.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind videoclipul muzical « Mandala », interpretat de formaţia Fly Project, difuzat de postul de televiziune KISS TV.

Postul de televiziune KISS TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 08.4/21.11.1996 şi decizia de autorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării videoclipului, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 28 alin. (1) raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi i) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1), producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) şi (3) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt, între altele, şi următoarele :

- f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

- i) prezentarea femeii în ipostaze degradante.

În fapt, radiodifuzorul a difuzat, în data de 22 mai 2010, de la ora 17.08, videoclipul muzical « Mandala » al formaţiei Fly Project.

Potrivit raportului de monitorizare, titlul piesei, conform www.wikipedia.org, provine din limba sanskrită, « mandala » însemnând « cerc », « diagramă ». Aceste diagrame concentrice au semnificaţie spirituală şi ritualică atât în budism, cât şi în hinduism şi sunt o parte cheie în practicile de meditaţie tantrică.

Videoclipul îi prezintă pe cei doi tineri interpreţi în timp ce petrec într-un club înconjuraţi de multe fete frumoase care dansează lasciv. O parte din fete poartă lese în jurul gâtului, iar altele le ţin de acestea. La un moment dat, o tânără îşi plimbă limba pe faţa alteia, care poartă lesă. Interpretul este servit de fete cu lese în jurul gâtului (i se aprinde ţigara, este servit cu fructe de pe o tavă purtată pe spate de una din fete sau i se pune gheaţă în pahar cu gura).

De asemenea, una din fete, fără a-şi folosi mâinile, ia cu limba un praf (presupus a fi sare) de pe o masă, muşcă dintr-o felie de lămâie dintr-un pahar şi apoi bea băutura respectivă.

Codul audiovizualului prevede la art. 28 alin. (1) că producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare.

Consiliul a constatat că, difuzând acest videoclip, postul de televiziune KISS TV nu a ţinut cont de această dispoziţie legală.

Consiliul a considerat ca fiind deosebit de grav faptul că, în conţinutul videoclipului, sunt prezentate scene în care femeia este surpinsă în ipostaze pe care le-au apreciat ca fiind degradante.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. i) din Codul audiovizualului, unul dintre criteriile generale de care titularii de licenţă trebuie să ţină cont în clasificarea producţiilor audiovizuale este şi cel referitor la modul în care femeia este expusă, în ipostaze care sunt de natură a-i afecta imaginea, precum şi demnitatea.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a nu prezenta femeia în ipostaze care tind să o transforme sau să o asimileze unui obiect sexual.

Aspectele reţinute sunt cu atât mai grave cu cât postul de televiziune KISS TV este un „post dedicat” - muzical, urmărit în mod preponderent de copii şi adolescenţi, categoria cea mai predispusă să îşi creeze modele comportamentale din personajele care apar pe micul ecran, în diferite ipostaze.

Sub acest aspect, membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont de psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, obligaţie instituită prin prevederile art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Videoclipul formaţiei Fly Project conţine şi o scenă în care una din fete, fără a-şi folosi mâinile, ia cu limba un praf (presupus a fi sare) de pe o masă, muşcă dintr-o felie de lămâie dintr-un pahar şi apoi bea băutura respectivă. Având în vedere că scena nu are un conţinut explicit, din care să rezulte fără putinţă de tăgadă că pe masă se găseşte un praf alimentar (sare, zahăr), se poate considera, în egală măsură, că acest praf ar putea fi un drog, cunoscut fiind că în cluburi (locul unde este filmat videoclipul) se consumă produse psihoactive.

Luând în consideraţie faptul că videoclipul încearcă să creeze o confuzie sub acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că, deşi consumul de droguri nu este prezentat în mod explicit, există o prezumţie potrivit căreia s-a încercat, în mod subtil, să se sugereze că praful ar putea fi şi un drog. Or, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Codul audiovizualului, difuzarea producţiilor şi a videoclipurilor muzicale care încurajează consumul de droguri este interzisă.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că difuzarea videoclipul muzical « Mandala » al formaţiei Fly Project s-a făcut cu încălcarea difpoziţiilor din domeniul audiovizualului care obligă pe radiodifuzori să nu prezinte femeia în ipostaze degradante, de natură a-i prejudicia imaginea şi demnitatea şi să ţină cont de psihologia personajelor şi de reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor.

În temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa acestui videoclip muzical, în sensul respectării normelor legale din domeniul audiovizualului.