Decizia nr. 564 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. RCS & RDS S.A. împotriva Deciziei nr. 230 din 10.05.2012 privind amendarea cu 10.000 lei

S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000,
Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţa publică din data de 26 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată sub nr. 8967/31.05.2012 formulată de S.C. RCS & RDS S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 230/10.05.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu susţin o astfel de cerere, întrucât faţă de cele constatate la data aplicării sancţiunii nu a intervenit nicio modificare a situaţiei de fapt şi de drept.

Astfel, atât din contestaţia depusă, cât şi din susţinerile reprezentanţilor acesteia prezenţi în şedinţa publică, a reieşit fără echivoc faptul că distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. nu a obţinut un acord de retransmisie valabil pentru postul RTL KLUB ce aparţine MAGYAR RTL TELEVIZIO ZRT., aspect susţinut şi de documentele depuse de reprezentantul acestui radiodifuzor prezent în şedinţă.

Raportat la aceste considerente, constatând că nu există un acord al radiodifuzorului pentru retransmiterea programului şi menţinerea acestuia în structura ofertei de programe, fapt ce a stat la baza sancţiunii contestate, Consiliul a apreciat că motivele invocate în susţinerea contestaţiei sunt neîntemeiate şi nu sunt de natură să atragă revocarea deciziei de sancţionare.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a decis respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 230/10.05.2012 formulată de S.C. RCS & RDS S.A.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.