Decizia nr. 562 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune REALITATEA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012, precum şi rapoartele de monitorizare întocmite în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 9514/10.06.2012 ; 9540/10.06.2012 ; 9580/10.06.2012 şi 9582/10.06.2012.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile articolelor 63 alin. (2), 67 alin. (1) şi 71 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 şi 13 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale :
- art. 63 (2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
- art. 67 (1) : Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."
- art. 71
Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală ;
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 73 alin. (4) ;
c) comentarii privind campania electorală. Dispoziţiile din Decizia nr. 195/2012 prevăd :
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
art. 13 - În ziua votării sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării ;
b) comentarii referitoare la competitorii electorali ;
c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a transmis, în perioada 01 - 07 iunie 2012, emisiuni destinate campaniei electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

PDF - 57.2 ko
Tabel 1 Decizia 562/2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali în emisiunile cu caracter electoral ale postului REALITATEA TV difuzate în perioada 01 -07 iunie 2012.

Conform art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Membrii Consiliului au constatat, de exemplu, că în emisiunile informative ale postului REALITATEA TV au fost prezentate predominant activităţi de campanie ale USL (89), în timp ce activităţile altor competitori electorali sau candidaţi au fost mult mai puţin reflectate (PDL - 49, UNPR - 10, Sorin Oprescu - 8), iar alţi competitori au beneficiat de mult mai puţine prezentări.

Or, informaţiile cu caracter electoral prezentate în ediţiile informative difuzate de radiodifuzori trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Acelaşi dezechilibru a fost înregistrat şi cu privire la emisiunile elctorale, în care au fost prezentaţi numai competitorii electorali USL (3238 de secunde), Sorin Oprescu (380 de secunde) şi PCM (219 secunde).

În ceea ce priveşte emisiunile de dezbateri electorale, la acestea au participat, în perioada analizată, USL (19 prezenţe), PDL (11 prezenţe), Independenţi (3 prezenţe) FDGR şi PER (câte 2 prezenţe) UDMR, UNPR, PRM şi PP-DD (câte o prezenţă).

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat ; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc că radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor cu caracter electoral prezentate de postul REALITATEA TV a fost după cum urmează :

PDF - 28.7 ko
Tabel 2 Decizia 562/2012

Or în condiţiile în care radiodifuzorul mai fusese sancţionat pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au considerat ca fiind grav faptul că radiodifuzorul nu numai că nu a încercat ca în ultima săptămână de campanie electorală să echilibreze raportul dintre competitorii electorali în ceea ce priveşte apariţia lor pe micul ecran, dar, mai mult, a accentuat decalajul, sfidând normele legale care reglementează modul de desfăşurare a campaniilor electorale, precum şi sancţiunile anterioare primite, ca urmare a încălcării aceloraşi prevederi, respectiv cele ale Legii nr. 67/2004 şi cele ale Deciziei nr. 195/2012 dată în aplicarea legii invocate.

De asemenea, în cadrul aceleeaşi şedinţe, Consiliul a analizat şi rapoartele de monitorizare referitoare la unele emisiuni difuzate de postul Realitatea TV după încheierea campaniei electorale, în perioada 8-10 iunie 2012.

Analizând raportul cu privire la ediţia specială „Copiii Deltei fără nicio speranţă”, prezentată de postul de televiziune Realitatea TV în data de 09.06.2012 ca parte a campaniei „În realitate eşti mai bun”, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 67/2004 potrivit cărora, cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, ori comentarii privind campania electorală.

Astfel, în cadrul discuţiilor cu privire la situaţia economică a locuitorilor Deltei Dunării, unul dintre invitaţi a făcut un comentariu de natură să afecteze şansele electorale ale unui candidat la alegerile ce urmau să se desfăşoare în data de 10 iunie 2012.

În acest sens, Consiliul a constatat că invitatul Liviu Mihaiu a specificat faptul că cel care a introdus legea pescuitului doar cu lanseta în Delta Dunării este preşedintele Consiliului Judeţean, „Consiliul Judeţean, indiferent de putere, să nu aibă cineva impresia că atac o persoană care e în funcţie şi care candidează, încă. Nu, toate Consiliile Judeţene au considerat Delta Dunării o cloşcă cu ouă de aur din care trebuie să-i furi tu ouăle. La ora asta Consiliul Judeţean vrea o insulă din Murighiol, din lacul Murighiol. Preocuparea Consiliului Judeţean e să-şi mai ia în monopolul pe care îl joacă cu Delta Dunării, nişte insule. Scrie în Strategia de Dezvoltare a Judeţului că pescuitul este cea mai importantă activitate din zonă. De 23 de ani.”

De asemenea, acesta a mai specificat faptul că sunt anumite terenuri în concesiune moştenite din regimul comunist şi pe care Consiliul Judeţean nu vrea să le redea Deltei Dunării de 23 de ani.

Consiliul a apreciat că un astfel de comentariu, care deşi îmbracă forma unor acuzaţii generale, impersonale, putea fi de natură să influenţeze opţiunea electoratului, întrucât plasa responsabilitatea pentru actualele dificultăţi economice în sarcina unei persoane „care e în funcţie şi care candidează, încă”, în condiţiile în care această persoană, competitor electoral, nu se putea apăra cu privire la o astfel de acuzaţie, nefiind prezent în emisiune.

Raportat la aspectul prezenţei ori absenţei reprezentanţilor unor competitori electorali în cadrul emisiunii, Consiliul a mai apreciat că una dintre intervenţiile moderatorului Mihai Tatulici, care a afirmat că : „din cauza CNA-ului nu am avut posibilitatea să bag 4 miniştri în emisie care sunt alături de campania noastră. Este vorba de Mediu, Învăţământ, Sănătate şi Muncă”, nu este conformă cu realitatea, întrucât, dispoziţiile legale referitoare la modul de desfăşurare şi reflectare a campaniei electorale sunt cele care impun obligaţii ori o anumită conduită radiodifuzorilor, iar nu Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Analizând, de asemenea, raportul întocmit de Direcţia monitorizare cu privire la prezentarea în cadrul emisiunilor postului Realitatea TV a reprezentanţilor sau candidaţilor unor competitori electorali, în data de 10 iunie 2012, în intervalul orar 07.00-20.00, Consiliul a constatat că s-a înregistrat următoarea prezenţă (prin declaraţii, în direct şi în reluare) : reprezentanţi USL, 46 de apariţii, reprezentanţi PDL, 29 de apariţii, reprezentanţi PPPS, 9 apariţii, reprezentanţi UNPR, 8 apariţii, Independenţi : 6 apariţii.

Membrii Consiliului au apreciat că astfel de prezentări au fost de natură să afecteze echilibrul, imparţialitatea şi corectitudinea reflectării evenimentului electoral, prezentarea repetată a reprezentanţilor competitorilor, într-un mod dezechilibrat, putând influenţa opţiunea de vot a electoratului, dispoziţiile legale interzicând prezentarea de comentarii referitoare la competitorii electorali în ziua votării.

O situaţie similară, de nerespectare a dispoziţiilor legale, a fost constatată şi în cadrul ediţiei speciale „TU Decizi”, difuzată de postul Realitatea TV în data de 10 iunie 2012, ediţie prezentată de Paula Rusu, în cadrul căreia a participat, la un moment dat, ca invitat în studio, domnul Marius Pieleanu, sociolog. Discuţia s-a axat pe incidentele electorale petrecute şi prezenţa la vot până la acea oră.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că unele comentarii făcute în cadrul discuţiilor, de invitatul emisiunii, au privit un competitor electoral şi au avut caracter electoral, în condiţiile în care domnul Marius Pieleanu a afirmat că PDL „este în cădere liberă, aşa cum veţi observa la sfârşitul acestei zile adevărul afirmaţiei mele.” sau că „... Prin sângele lui rece de om face gesturi care prind la popor, ăsta este unul dintre ele, chiar dacă PD-ul are un scor, se pare, cu o cifră.”

Având în vedere toate aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unor comentarii cu caracter electoral ori referitoare la un competitor electoral într-o zi premergătoare celei în care urma să se desfăşoare alegerile precum şi în ziua alegerilor au fost în contradicţie cu dispoziţiile legale care interzic difuzarea acestora, fiind de natură să influenţeze şi opţiunea de vot a electoratului şi să afecteze astfel şansele electorale ale competitorilor.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale avea ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare media, sursa cea mai « accesată » de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament corect, obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că radiodifuzorul a mai fost anterior sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea acestuia cu amendă de 25.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 63 alin. (2), 67 alin. (1) şi 71 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 3 şi 13 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 25.000 lei pentru încălcarea art. 67 din Legea nr. 67/2004, întrucât în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 1-7 iunie 2012, nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea prevederilor legale care interzic difuzarea unor comentarii cu caracter electoral ori referitoare la un competitor electoral în ziua alegerilor sau cu 48 de ore înainte de această zi."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.