Decizia nr. 561 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE,
BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

pentru postul BUCUREŞTI FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.06.2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul BUCUREŞTI FM a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul BUCUREŞTI FM aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 690.2/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1352.0/05.11.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale :
"Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Dispoziţiile invocate din Decizia nr. 195/2012 prevăd :
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant."

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

PDF - 108 ko
Tabel Decizia 561/2012
emisiuni informative, emisiuni electorale

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie a competitorilor electorali în emisiunile de ştiri şi în cele electorale ale postului BUCUREŞTI FM difuzate în perioada 11 mai - 07 iunie 2012, însemnând cele patru săptămâni de campanie electorală pe posturile de radio şi de televiziune.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Referitor la emisiunile de ştiri, membrii Consiliului au constatat un dezechilibru, în sensul că în timp ce candidaţii şi reprezentanţii USL şi cei ai PDL au avut un număr de 55 de prezenţe, cei ai UNPR au beneficiat de 48 de prezenţe, dl. Sorin Oprescu de 30 de prezenţe, cei ai PER de 26, iar alţi competitori electorali de un număr mult mai mic de prezenţe.

În privinţa emisiunilor electorale, acestea sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012, ca fiind emisiunile în cadrul cărora candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală.

Consiliul a constatat că USL a beneficiat în emisiunile electorale difuzate de postul BUCUREŞTI FM pe perioada campaniei electorale de un număr de 22808 sec., PDL de 8810 sec., PP-DD de 6852 sec., UNPR de 6374 sec., în timp ce altor competitori electorali li s-a alocat mult mai puţin timp, iar alţii nu au fost prezentaţi în nicio emisiune electorală.

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat ; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 690.2/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1352.0/05.11.2007 pentru postul BUCUREŞTI FM) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul BUCUREŞTI FM cu somaţie publică pentru încălcarea art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile informative şi în cele electorale difuzate în perioada 11 mai - 07 iunie 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.