Decizia nr. 56 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2

pentru postul de radio KISS FM
BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei nr. 202 A etaj 12, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire ediţia emisiunii „Cronica cârcotaşilor”, difuzată în ziua de 20 ianuarie 2009, de postul KISS FM.

Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.4/28.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 070.0-1/04.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii ediţiei emisiunii „Cronica cârcotaşilor”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008.

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.

În fapt, în ediţia emisiunii „Cronica cârcotaşilor” din ziua de 20 ianuarie 2009, unul dintre moderatorii emisiuni a citit mesajul unui radioascultător, mesaj care a avut următorul conţinut :

“Huidu : Nici aici nu scăpăm de reclamă. Pentru că reclama este sufletul comerţului am primit un mesaj de la Avon, scrie aici : eliberează-ţi farmecul cu premii la modă. Comandă CD produse de minimum 170 lei valoare broşură şi primeşti colierul Avon Fashion Up. Aş vrea să-l salut pe colegul meu de liceu şi bunul meu prieten Gogu şi să-i spun că dacă trimite mesaje de astea îi fac telefonul guler.”

Membrii Consiliului au apreciat că prin redarea mesajului, radiodifuzorul a difuzat o comunicare comercială audiovizuală cu conţinut comercial mascat în favoarea mărcii „Avon”.

Audiind înregistrarea emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat intenţia evidentă de promovare a mărcii, în condiţiile în care, deşi moderatorul şi-a exprimat de la început opinia cu privire la caracterul publicitar al mesajului, acesta a continuat să-i dea citire.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) litera c) şi alin.(3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de radio KISS FM şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. - pentru postul de radio KISS FM din Bucureşti are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii matinale „Cronica cârcotaşilor”, difuzată în ziua de 20 ianuarie 2009, a făcut publicitate mascată în favoarea unui produs, fapt ce contravine prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.