Decizia nr. 559 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.06.2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune ETNO TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune ETNO TV aparţine S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale :
"Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Dispoziţiile invocate din Decizia nr. 195/2012 prevăd :
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant."

În fapt, postul de televiziune ETNO TV a transmis, în perioada 11 mai - 07 iunie 2012, emisiuni electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

PDF - 91.5 ko
Tabel 2 Decizia 559/2012
Emisiuni electorale

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie a competitorilor electorali în emisiunile electorale ale postului ETNO TV difuzate în perioada 11 mai - 07 iunie 2012, însemnând cele patru săptămâni de campanie electorală pe posturile de radio şi de televiziune.

Emisiunile electorale sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 ca fiind emisiunile în cadrul cărora candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) din acelaşi act normativ, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Consiliul a constatat că PDL a beneficiat în emisiunile electorale difuzate de postul ETNO TV pe perioada campaniei electorale de un număr de 23682 sec., USL de 17255 sec., PRM de 16532 sec., PP-DD de 15098 sec., candidaţi independenţi de 11724 sec., în timp ce alţi competitori electorali nu au apărut în nicio emisiune electorală.

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat ; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2003 pentru postul de televiziune ETNO TV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ETNO TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a art. 3 din Decizia nr. 195/2012, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 11 mai - 07 iunie 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.