Decizia nr. 558 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 25.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI RO 8468440

pentru postul de televiziune TVR INFO

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TVR INFO, în perioada 01 – 07 iunie 2012, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune TVR INFO aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţă audiovizuală nr. S-TV 214/26.02.2008, decizia de autorizare iniţială nr. 1522.0/02.10.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune TVR INFO, ce aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, postul TVR INFO a difuzat în perioada 01 - 07.06.2012 mai multe emisiuni dedicate campaniei electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor electorale radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi a prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

Word - 30.5 ko
Tabel 1 - Decizia CNA nr. 558/2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie a competitorilor electorali în emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în cea de a patra săptamână de campanie electorală, cuprinsă între 01 – 07 iunie 2012 (s4), în cadrul emisiunilor electorale competitorii electorali ai USL au beneficiat de 8907 secunde, cei ai PDL 2810 secunde, cei ai UNPR 1549 secunde, cei ai PP-DD 1204 secunde, competitorii electorali ai UDMR de 819 secunde, iar candidaţii independenţi 315 secunde, în timp ce alţi competitori electorali nu au fost prezentaţi niciodată.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali ai USL au avut 5 prezenţe, cei ai PD-L şi PP-DD câte 2 prezenţe fiecare, iar cei ai UNPR şi UDMR câte o prezenţă, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezentare.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc că radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale prezentate de postul TVR INFO a fost după cum urmează :

Word - 41 ko
Tabel 2 - Decizia CNA nr. 558/2012

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea dispoziţiilor legale din domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 25.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNÂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 214/26.02.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1522.0/02.10.2008, pentru postul TVR INFO, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR INFO cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 01 - 07 iunie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.