Decizia nr. 556 din 27.09.2011

29.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L.

cu sediul în Botoşani, str. Cireşoaia nr. 16, jud. Botoşani

pentru postul TELE ’M Botoşani

cu sediul în Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 4 Hotel Rapsodia et. 7

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 10308/28.07.2011, cu privire la emisiunea „Martor Incomod”, difuzată în data 03 martie 2011, de postul TELE ’M Botoşani.

Postul de televiziune TELE’ M Botoşani aparţine radiodifuzorului S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 271.3/19.05.2004, decizia de autorizare nr. 900.1-1/04.01.2007). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate, în cazul situaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4), art. 35, 38 şi ori de câte ori se invocă interesul public justificat pentru a difuza producţii audiovizuale care pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie însoţită de punctul de vedere al persoanei în cauză ; în situaţia în care persoana refuză să prezinte un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze acest fapt.

În fapt, postul de televiziune TELE’ M Botoşani a difuzat, în direct, în data de 03.03.2011, în intervalul orar 17:00-18:00, emisiunea „Martor incomod”. În cadrul emisiunii au fost discutate subiecte de interes public referitoare la persoanele care beneficiază de pensie pentru invaliditate de diferite grade, la necesitatea reevaluării acestor dosare de pensionare, de către comisiile de specialitate, pentru eliminarea incertitudinilor în privinţa diagnosticului care stă la baza condiţiilor de acordare, precum şi despre persoane care s-au dat drept „nevăzătoare” şi care, de fapt, îşi pot continua activitatea în câmpul muncii, fără a beneficia de pensie pentru invaliditate şi însoţitor. La emisiunea moderată de domnul Alexandru Chirilă au participat, în calitate de invitaţi, domnul Rădăşanu Liviu - Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi doamna doctor Ecaterina Petrescu - din partea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Pentru ilustrarea subiectelor, în emisiune a fost difuzat un material audiovizual înregistrat în cadrul căruia apăreau unele persoane, beneficiare de pensie pentru dizabilităţi, material filmat la domiciliul acestor persoane.

Redăm din raportul de monitorizare : Moderator : O nouă emisiune “Martor incomod” în care vă vom dezvălui câteva nereguli din comunitatea în care locuim. De această dată ne referim la persoane care beneficiază de pensie pentru handicap, persoane care s-au dat drept nevăzătoare şi ele, de fapt, îşi pot continua activitatea în câmpul muncii sau pot beneficia de pensie normală şi nicidecum de cea pentru handicap şi pentru însoţitor. ... Moderator : Haideţi să urmărim mai întîi materialul filmat de către echipa TELE M Botoşani în care am reuşit să găsim cîteva persoane care sunt cu un handicap de gradul 1, însă numai în acte. ... Voice off : Agafia Constantin locuieşte în comuna Stăuceni. Singură, este înregistrată în evidenta DGASPC ca persoană cu handicap în gradul 1 de invaliditate, fiind nevăzătoare. Femeia reuşeşte să întreţină de una singură gospodaria, deşi cel puţin teoretic handicapul nu-i permite acest lucru. Agafia Constantin primeşte o pensie lunară de 754 de lei, iar statul o mai plăteşte şi pe o nepoată de-a ei, care este asistentul personal al bătrânei, deşi o vizitează o dată la două săptămâni. Voice off : Rugată să prezinte actele în baza cărora i s-a întocmit dosarul de pensionare, Agafia Constantin a prezentat două ieşiri din spital din 1991 si 1995, ambele cu diagnostic de cataractă, iar la ieşire cu menţiunea ”verificat operator”. În aceeaşi situaţie se află şi cuscra Agafiei Constantin, Maria Tiblică din Botoşani. ... Voice off : Tot în 2005 comisia de expertiză medicală a DGASPC îşi dă aviz favorabil şi în cazul lui Elena Huţu, soacra lui Cojocariu Dumitru. Bătrâna lucuieşte singură în satul Soldăneşti şi are grijă de o gospodărie impresionantă. Din discuţiile purtate cu bătrâna, femeia părea prima din această anchetă care îşi merită pensia. Voice off : Şi nu vedeţi deloc ? Huţu Elena : Nu pot să mă operez. Am fost şi în Austria…nu se face operaţia de diabet. Voice off : Da’ aşa văd că mai vedeţi, vă ajutaţi de făcut mîncare, de…. 05:58 Huţu Elena : E, nu, mai vine o vecină…mai vine ba unul, ba altul şi eu îi plătesc…. Voice off : La televizor vă uitaţi ? Huţu Elena : E..mă dor ochii. Voice off : Întrebată de afecţiunile medicale, Elena Huţu a menţionat doar cataracta, nu şi glaucomul pentru care i s-a acceptat dosarul de pensionare, care apare şi pe adeverinţele medicale depuse la dosar. Bătrîna a fost contrazisă şi de vecini. Aceştia nu ştiau de nicio problemă de vedere a bătrânei. ..... Moderator : Am revenit în studioul “Martor incomod”. Moderator : Aceste persoane merită pensie pentru gradul 1 de handicap permanent ? E. Petrescu (invitat în studio) : CAS, pe care îl reprezint în emisiunea dumneavoastră, nu are ca obiect de activitate evaluarea persoanelor cu handicap, dar ca medic, pot să vă spun că este dificil să pui, la o singură vizionare a unui film, diagnosticul că este persoană care vede sau nu vede.

Subiectul cu privire la reevaluarea dosarelor persoanelor cu handicap a fost reluat în cadrul emisiunii de “Ştiri” de la ora 18.00, din data de 9 martie 2011, emisiune în care radiodifuzorul a difuzat sub titlul “Vindecări miraculoase” , următoarele informaţii : Voice off : Cele 4 rude ale consilierului din cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţia copilului care beneficiau de idemnizaţiile de handicap gradul 1 permanent, cu însoţitor, şi-au reefectuat reevaluările în clinici universitare din ţară. Două dintre ele, respectiv mama Elena Huţu şi mătuşa Agafia Constantin, au fost reevaluate la Iaşi, iar adeverinţele medicale eliberate de profesorii universitari au schimbat încadrarea în gradul 2 de handicap. Voice off : În cazul celor 4 persoane, Inspectoratul Judeţean de Poliţie a demarat o anchetă cu privire la împrejurările în care au reuşit să-şi întocmească actele depuse la dosarul pentru comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap.

Analizând modul în care au fost difuzate programele audiovizuale menţionate anterior, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale în domeniu, întrucât, deşi subiectele prezentate erau în mod cert şi fără echivoc unele de interes public, postul nu şi–a îndeplinit obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 39 din Codul audiovizualului de a solicita şi de a difuza un punct de vedere al persoanelor care au apărut în materialele filmate prezentate în emisiunea “Martor Incomod” din data de 3 martie.

Această situaţie a fost de natură să afecteze reputaţia acelor persoane vârstnice, dar şi dreptul la viaţă privată al acestora, mai ales în condiţiile în care radiodifuzorul nu a încunoştiinţat respectivele persoane de scopul în care realizeză imaginile şi nici nu a avut acordul acestora pentru difuzare ori un punct de vedere referitor la conţinutul materialului.

Potrivit dispoziţiilor legale, ori de câte ori se invocă interesul public justificat pentru a difuza producţii audiovizuale care pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie însoţită de punctul de vedere al persoanei în cauză ; în situaţia în care persoana refuză să prezinte un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze acest fapt.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliul au constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 39 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia să respecte dreptul la viaţa privată şi să nu profite de ignoranţa sau buna-credinţă a persoanelor, chiar şi în situaţii de interes public.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. pentru postul de televiziune TELE ’M Botoşani şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Tele ’M cu somaţie publică, întrucât, în cadrul unei ediţii a emisiunii „Martor incomod”, în care au fost dezbătute subiecte de interes public, a difuzat un material audiovizual ce prezenta o persoană în cadru privat, material care nu a fost însoţit şi de punctul de vedere al persoanei în cauză, fapt de natură să prejudicieze drepturi fundamentale ale acesteia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.