Decizia nr. 555 din 27.09.2011

29.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.,

pentru postul CINEMAR TV

S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. CF 21462460 B-dul Bucureşti nr. 25 BAIA MARE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 12200/01.09.2011, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Garda de noapte" difuzată în data de 17.08.2011, de postul CINEMAR TV.

Postul de televiziune CINEMAR TV aparţine S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 430.2/28.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1594.1/31.03.2011 pentru localitatea Baia Mare).

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) din Decizia nr. 220/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate : art. 4 - (2) Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi, sunt respectate următoarele condiţii :
 b) să nu conţină afirmaţii sau imagini care pot aduce atingere demnităţii umane, onoarei, vieţii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri ;
 c) să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 670/2011 privind alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, data alegerilor a fost stabilită la data de 21 august 2011, iar conform Hotărârii de Guvern nr. 671/2011 campania electorală în Colegiul uninominal nr. 2 din Baia Mare, urma să se desfăşoare în perioada 6 – 20 august 2011.

În ziua de 17 august 2011, dată când era în desfăşurare campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor, postul CINEMAR TV a difuzat, începând cu ora 20.00, emisiunea „Garda de noapte« , calificată de radiodifuzor ca fiind de „promovare electorală ». Menţiunea „promovare electorală" a fost afişată pe tot parcursul derulării emisiunii.

Emisiunea a fost moderată de Ciprian Dragoş şi i-a avut ca invitaţi pe d-nii Mircea Ursache – preşedinte PSD Maramureş şi Gabriel Zetea – secretar general al PSD Maramureş, promovarea electorală vizând pe candidatul USL la Colegiul nr. 2 din Baia Mare.

În prima parte a emisiunii, transmisă sub titlul „METAMORFOZA UNUI CANDIDAT”, subiectele dezbătute au vizat aspecte electorale referitoare la şansele candidatului USL, prezenţa la vot, activităţile de campanie, după care, fără nicio legătură cu promovarea anunţată, a început să se discute despre faptul că unul dintre candidaţii Partidului Ecologist, d-nul Mircea Dolha, ar fi provocat cu câţiva ani în urmă, prin firma sa, poluarea unui pârâu din localitatea Mocira.

În acest context, realizatorul Ciprian Dragoş a prezentat o serie de informaţii primite de la unii cetăţeni din localitatea Mocira, care ar fi suferit anumite prejudicii în urma activităţilor economice desfăşurate în zonă de către o firmă deţinută de d-nul Mircea Dolha, candidat la alegerile parţiale pentru Colegiul 2 din partea Partidului Ecologist. Pornind de la acest incident ce a avut loc în localitatea Mocira, în anul 2000, precum şi de la faptul că d-nul Mircea Dolha candida din partea Partidului Ecologist, în emisiune au fost făcute mai multe afirmaţii acuzatoare, fără a fi susţinute cu dovezi pertinente prezentate în mod explicit, afirmaţii de natură a prejudicia dreptul la imagine al acestuia şi, implicit, de a-i diminua şansele de a fi votat.

Redăm din rapotul de monitorizare : Mircea Ursache : Despre acest candidat nu pot să spun nimic de bine. De aia nici nu mă surprinde, nici faptul că în activitatea productivă pe care a avut-o, a greşit, nu mă surprinde că este judecat şi cercetat de DNA, nu mă surprinde că şi-a schimbat culoarea de pe o zi pe alta şi e veşnic candidat, nu mă surprinde că nu respectă nicio regulă, nici măcar de circulaţie (aluzie la faptul că d-lui Dolha i-a fost suspendat permisul de circulaţie-n.n.)..." De asemenea, în acelaşi context, în cadrul emisiunii a fost difuzat un material audiovizual realizat de către ziaristul Claudiu Florescu, în care a fost prezentat modul în care firma Maruani, despre care s-a spus că aparţine candidatului Mircea Dolha, ar fi poluat pârâul din localitatea Mocira, fiind difuzate imagini filmate de Garda Ecologică în anul 2000, precum şi interviuri cu martorii de la acele evenimente. Reportajul s-a încheiat cu mesajul „ATENŢIE CANDIDAT TOXIC”, textului fiindu-i asociată imaginea d-lui Mircea Dolha, însoţită de un comentariu acid din partea realizatorului reportajului, d-nul Claudiu Florescu, fapt de natură a aduce atingere dreptului la demnitate şi imagine a persoanei în cauză.

Redăm din raportul de monitorizare : Claudiu Florescu : În faţa unor asemenea dovezi de tip fapte, nu vorbe (sloganul de campanie al candidatului Mircea Dolha a fost : „Fapte, nu vorbe” –n.n.), cum mai poate rosti gura acestui candidat atâtea cuvinte mincinoase ? Acest candidat care, vorba lui moş Petre, are cu ecologia câte are vaca cu chiloţii. În emisiune a intervenit, telefonic, realizatorul materialului audiovizual, difuzat pe postul CINEMAR TV, intervenţie în cadrul căreia acesta a afirmat că prin acţiunile sale d-nul Mircea Dolha a făcut mult rău mediului, pentru ca acum, din postura de candidat, „bagă idei" cetăţenilor despre ce trebuie să facă pentru conservarea mediului. Analizând conţinutul emisiunii, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale. Astfel, în cadrul acestei emisiuni au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa candidatului Mircea Dolha, în condiţiile în care legislaţia instituie în sarcina radiodifuzorului obligaţia ca, emisiunile de promovare, aşa cum a fost declarată emisiunea „Garda de noapte" din 17 august 2011, să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi emisiuni, pe fondul formulării acuzaţiilor şi a difuzării materialului audiovizual menţionat mai sus, postul CINEMAR TV a difuzat imaginea candidatului Mircea Dolha căreia i-a fost asociat textul „CANDIDAT TOXIC", text de natură a prejudicia dreptul la demnitate şi imagine a persoanei. Potrivit dispoziţiilor art. 4 din Decizia nr. 210/2010, emisiunile de promovare electorală nu pot conţine acuzaţii la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit şi nu pot conţine imagini care aduc atingere demnităţii umane şi dreptului la imagine.

Membrii Consiliului au mai constatat că această emisiune, în care au fost formulate acuzaţii la adresa d-lui Mircea Dolha, a fost difuzată cu doar trei zile înainte de ziua votării, fapt de natură a-i prejudicia imaginea şi, pe cale de consecinţă, de a favoriza pe contracandidaţii acestuia la alegerile parlamentare parţiale pentru Colegiul nr. 2 din Baia Mare. Prevederile din legislaţia audiovizuală referitoare la modul de reflectare a campaniei electorale pe posturile de radio şi televiziune au drept scop asigurarea unui cadru în care toţi candidaţii să se poată exprima, în sensul prezentării propriilor programe electorale, iar nu prin promovarea unor emisiuni în care acuzaţiile formulate la adresa altor candidaţi să fie de natură a le afecta credibilitatea în faţa electoratului.

Pentru aceste considerente, ţinând cont şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale în audiovizual, membrii Consiliul au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Decizia nr. 210/2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 430.2/28.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1594.1/31.03.2011 pentru postul de televiziune CINEMAR TV din localitatea Baia Mare) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Către,

S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.

CF 21462460 B-dul Bucureşti nr. 25 BAIA MARE Jud. Maramureş

pentru postul Cinemar TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 555/27.09.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CINEMAR TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, întrucât în emisiunea „Garda de noapte » din 17 august 2011, au fost făcute afirmaţii acuzatoare şi de natură a prejudicia dreptul la imagine al candidatului Partidului Ecologist. Potrivit legislaţiei audiovizuale, emisiunile de promovare electorală nu pot conţine acuzaţii la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit şi nu pot conţine imagini care aduc atingere demnităţii umane şi dreptului la imagine.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.