Decizia nr. 554 din 27.09.2011

29.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, bd. Bucureşti-Ploieşti nr. 17, Clădire Iridex, et. 6, sector 1, C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Bucureşti, sector 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 20

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27.09.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe transmise în perioada mai - august 2011, de către postul de televiziune B1 TV. Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 26.2/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-2/30.05.2002).

În urma analizării raportului, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date. Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul B1 TV în lunile mai - august 2011, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în luna iunie 2011, în cadrul unei ore, a fost după cum urmează :

 Nr. depăşiri : 7
 Total depăşiri : 8 min 5 sec
 Depăşire medie : 1 min 9,2 sec
 Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
01.06.2011 366 495 701 595 639
02.06.2011 449 504 710 629 717
03.06.2011 424 533 703 628 569
04.06.2011 515 643 662 668 576
05.06.2011 461 559 658 690 693
06.06.2011 645 569 704 594 677
07.06.2011 648 577 722 629 734
08.06.2011 648 709 685 692 695
09.06.2011 715 678 702 727 517
10.06.2011 721 715 716 707 718
11.06.2011 543 1157 693 718 697
12.06.2011 369 707 718 710 716
13.06.2011 549 646 688 688 710
14.06.2011 589 549 696 703 646
15.06.2011 545 695 705 662 716
16.06.2011 551 619 667 731 710
17.06.2011 520 598 708 682 712
18.06.2011 459 599 675 718 683
19.06.2011 577 684 480 715 686
20.06.2011 490 590 708 699 709
21.06.2011 490 243 689 558 638
22.06.2011 554 562 701 439 693
23.06.2011 432 439 704 292 637
24.06.2011 583 640 686 657 625
25.06.2011 517 592 673 552 690
26.06.2011 484 674 612 618 694
27.06.2011 600 585 714 610 733
28.06.2011 390 591 720 646 650
29.06.2011 517 473 697 684 572
30.06.2011 406 498 684 618 714

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna iunie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 437 de secunde. Astfel, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 8 minute şi 5 secunde, numărul depăşirilor a fost de 7, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 9 secunde.

Normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră), membrii Consiliului au propus şi votat somarea radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., pentru postul B1 TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât nu a respectat cele 12 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.