Decizia nr. 554 din 26.06.2012

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările nr. 9526/10.06.2012 şi 9571/10.06.2012, precum şi rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 63 alin. (2), 66 alin. (1) şi 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale articolelor 3 şi 13 lit. b) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale :
- art. 63 alin. (2) : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
- art. 66 alin. (1) : În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.
art. 71 : Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise :
c) comentarii privind campania electorală.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 13 din aceeaşi Decizie prevede la lit. b) că în ziua votării sunt interzise comentarii referitoare la competitorii electorali.

Consiliul a analizat modul în care radiodifuzorul a respectat, în ultima săptămână de campanie electorală, respectiv 01 - 07 iunie 2012, în emisiunile informative, electorale şi de dezbateri electorale prevederile referitoare la desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că nici în ultima săptămână de campanie electorală radiodifuzorul nu a înţeles să procedeze la remedierea situaţiei referitoare la respectarea echilibrului în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, situaţie constatată şi în primele 3 săptămâni de campanie electorală

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

PDF - 131 ko
Tabel 1 Decizia 554/2012

Faţă de datele prezentate în tabelele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative, în cele electorale şi de dezbateri electorale difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în emisiunile informative difuzate în cea de a patra săptămână de campanie electorală, cuprinsă între 01 - 07 iunie 2012 (săpt. 4), competitorul electoral USL a beneficiat de 242 de prezenţe, competitorul PD-L şi candidatul independent Sorin Oprescu au beneficiat de câte 32 de prezenţe fiecare, în timp ce restul competitorilor electorali au avut un număr foarte mic de prezenţe. A fost vorba despre un decalaj semnificativ în favoarea USL, de natură sa favorizeze acest competitor electoral la alegerile din 10 iunie 2012, cu atât mai mult cu cât a fost ultima săptămână de campanie electorală, cea cu impactul cel mai pregnant asupra publicului telespectator.

De asemenea, în emisiunile electorale difuzate în cea de-a patra săptămână de campanie electorală, competitorul electoral USL a beneficiat de 7.566 secunde de emisie, candidatul independent Sorin Oprescu a beneficiat de 1050 secunde, iar alţi competitori electorali nu au fost promovaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Totodată, în aceeaşi perioadă, reprezentanţii competitorului USL au apărut în emisiunile de dezbateri electorale de 49 de ori, candidaţii independenţi de 7 ori, în timp ce restul candidaţilor ori reprezentanţi ai competitorilor electorali au apărut într-un număr extrem de mic sau nu au apărut deloc în aceste emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, care în ziua de 10 iunie 2012 a avut calitatea de alegător. De asemenea, s-a avut în vedere impactul pe care televiziunea (ca cel mai important mijloc de comunicare publică) îl are în societatea românească, cu atât mai mult într-o perioadă de campanie electorală. În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat orice campanie electorală, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, având în vedere şi faptul că televiziunea rămâne sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale, cu atât mai mult ţinând cont de audienţa unui post de televiziune implicat în reflectarea campaniei electorale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat ca fiind grav faptul că radiodifuzorul nu numai că nu a încercat ca, în ultima săptămână de campanie electorală să echilibreze raportul dintre competitorii electorali în ceea ce priveşte apariţia lor pe micul ecran, dar, mai mult, a accentuat decalajul, sfidând normele legale care reglementează modul de desfăşurare a campaniilor electorale, precum şi sancţiunile anterioare primite, ca urmare a încălcării aceloraşi prevederi, respectiv cele ale Legii nr. 67/2004 şi cele ale Deciziei nr. 195/2012 dată în aplicarea legii invocate.

Astfel, Consiliul a constatat că, la finalul campaniei electorale, situaţia în ceea ce priveşte reflectarea acesteia pe postul de televiziune ANTENA 3 a fost, după cum urmează :

PDF - 107 ko
Tabel 2 Decizia 554/2012

Prezent în şedinţă, reprezentantul radiodifuzorului nu a putut argumenta şi nu a prezentat dovezi din care să reiasă faptul că dezechilibrele constatate au fost generate de situaţii obiective.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a analizat şi o serie de emisiuni difuzate de postul ANTENA 3 între momentul încheierii campaniei electorale (respectiv 07 iunie ora 24:00) şi ziua votării (respectiv 10 iunie 2012), perioadă în care, potrivit legislaţiei electorale, sunt interzise anumite activităţi de natură să influenţeze opţiunea de vot a electoratului şi să favorizeze anumiţi candidaţi.

Astfel, art. 66 alin. (1) Legea nr. 67/2004 prevede că în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65, iar art. 71 lit. c) din aceeaşi lege prevede că sunt interzise comentariile cu caracter electoral cu 48 de ore înainte de ziua votării.

Conform raportului de monitorizare, în emisiunea « Vorbe grele » difuzată de postul ANTENA 3 în ziua de vineri, 08 iunie 2012, de la ora 22.00, realizată de dl. Victor Ciutacu, a fost invitat Primul-ministru, dl. Victor Ponta, preşedintele PSD şi copreşedinte al USL, formaţiuni înscrise în competiţia electorală. Ca urmare, calitatea d-lui Victor Ponta nu putea fi disociată doar în sensul reprezentării sale administrative. De altfel, şi subiectele abordate în cadrul emisiunii au fost şi de natură politică, nu doar administrativă. Unele dintre subiecte au avut caracter electoral, deşi în ziua de 8 iunie 2012, acest lucru era interzis de normele legale invocate anterior.

Redăm din raportul de monitorizare :
« Titluri afişate pe ecran : ROMÂNIA LUI VICTOR PONTA ; RAPORTUL PRIMEI LUNI DE GUVERNARE ; CINE ŞI CÂND PLĂTEŞTE PENTRU JAF ; ŢARA DIN SPATELE BUTOANELOR. »Victor Ciutacu : Ați promis, clar, apăsat, în timpul în care conduceați Opoziția, dumneavoastră și Crin Antonescu, că toate abuzurile Puterii vechi se vor plăti și se vor deconta şi, pe de altă parte, pe toate rapturile financiare făcute de vechea Putere-tăieri de salarii, amputări de pensii, CAS-uri și alte măgării de tipul ăsta-vor fi șterse cu buretele și lumea îşi va primi banii înapoi. În principiu, lumea aşteaptă bani, nu scuze. Am înţeles că situaţia țării e dramatică, din punct de vedere financiar. Bun, dramatică poate e prea mult spus, vorbim de alte țări care sunt în pragul colapsului, dar deloc fericită. Aveți, hai să zic, o mică problemă aici.
Victor Ponta : Haideți s-o luăm pe rând, însă. Pe partea de reparații sunt lucruri, cum ar zice Florin Georgescu, vicepremierul meu, pe macro. Adică, în momentul în care am adoptat ordonanța cu salariile bugetarilor, sunt 1.300.000 de oameni care beneficiază direct, nu vorbesc de familii. În momentul în care am adoptat ordonanța cu restituirea pensiilor, de fapt, acea contribuție de sănătate, sunt 2.2 milioane de oameni. În momentul în care am adoptat ordonanța-și bine am făcut-prin care am adus înapoi, la buget, cât am mai găsit prin conturile primarilor PDL din ce le dăduse domnul Ungureanu, deci vreo 380 de milioane de lei, iarăși am făcut bine, pentru că acuma, deja după necazurile astea cu inundațiile vin multe județe și cer, pe bună dreptate, însă, bani, nu pe criteriul „dăm, că sunt de la PSD sau de la PDL” ci dăm unde a venit apa şi a distrus."

De asemenea, au fost făcute o serii de comentarii la adresa unuia dintre candidaţii PDL la funcţia de primar al sectorului 3 din Bucureşti, dl. Liviu Negoiţă (în emisiune s-a folosit apelativul « domn Livache »), comentarii de natură să diminueze şansele acestuia de a fi votat de electorat, având în vedere că se încheiase campania electorală.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Victor Ciutacu : Eu îmi aduc aminte că era un domn Livache, care nu era premier, dar negocia prin Palatul Victoria...
Victor Ponta : Dar avea birou.
Victor Ciutacu : Şi a mai fost şi un domn Croitoru, care şi dânsul avea birou.
Victor Ponta : Domnul Livache, cred că de duminică seară nu o să mai aibe birou nici la primărie, aşa încât nu-i bine să ai multe birouri, că rămâi fără ele. Altceva vroiam să spun...
(...)
Victor Ciutacu : Pot să zic şi eu nasoale de un pesedist, ca să fim chit !"

În afară de comentariile cu caracter depreciativ la adresa d-lui Liviu Negoiţă, invitatul emisiunii a făcut câteva comentarii, dar cu nuanţă pozitivă, la adresa candidatul USL la Primăria Cluj-Napoca, dl. Marius Nicoară.

Redăm din raportul de monitorizare :
"Victor Ciutacu : Ştiţi că povestea de, iertaţi-mă că vă întrerup. Povestea care i s-a reproşat domnului Rus a fost relaţia foarte amabilă cu domnul preşedinte Băsescu şi o oarecare pace şi prietenie cu liderii PDL. Că nu s-au încurcat niciodată şi aşa mai departe...
Victor Ponta : Eu l-am văzut şi acum în campania electorală de partea lui Marius Nicoară, candidatul nostru, foarte hotărât. Dar dincolo de asta, două funcţii grele în care PSD-ul, eu am făcut practic nominalizările, Finanţe şi Interne, am adus doi oameni grei. Şi Florin Georgescu şi Rus, sigur poţi să-i lauzi, poţi să-i critici, poţi să-i înjuri, dar nu sunt nişte neica nimeni. (...)"

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au analizat modul în care postul de televiziune ANTENA 3 a respectat, în ziua votării, 10 iunie 2012, prevederile specifice domeniului audiovizualului referitoare la modul de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a art. 13 lit. b) din Decizia nr. 195/2012.

Astfel, pe parcursul zilei votării, postul ANTENA 3 a făcut transmisiuni de la sediul unora dintre partidele politice aflate în competiţie electorală, însoţie de comentarii de natură electorală.

Conform raportului de monitorizare, în cadrul ediţiei informative de la ora 14:00 - « România la vot » a fost difuzată următoarea ştire : "Titlul : Partidele fac numărători proprii

Alina Petrescu : Haideţi să facem şi un tur la partidele politice. Evident, acolo tensiunea este maximă. La sediul PSD se face o centralizare a numărătorii paralele. Diana Lazăr este şi ea acolo. Diana.
Diana Lazăr a transmis, în direct, din faţa sediului PSD. În plan îndepărtat s-a putut observa sigla PSD.
Andreea Dumitrache a transmis, în direct, de la sediul USL. În spatele acesteia, pe un perete, erau vizibile siglele USL.
« Andreea Dumitrache : (...) Aici, la sediul Uniunii Social-Liberale, deocamdată este linişte. Au mai venit câţiva dintre vicepreşedinţii de la PNL, de la PSD, pentru că ei ţin legătura în permanenţă cu reprezentanţii partidelor lor la secţiile de votare, aşa încât să ne spună dacă sunt incidente, acolo, la urne. Îi aşteptăm aici şi pe liderii cei mari ai Uniunii Social-Liberale, undeva după-amiază. Notabil este că liderii USL, preşedintele PNL, Crin Antonescu, premierul Victor Ponta şi preşedintele PC Daniel Constantin nu se vor mai bucura alături de români şi de presă atunci când vor afla anunţul rezultatelor la exit-poll-ul de la ora 21:00, o vor face, separat, într-o altă cameră şi abia apoi le vor vorbi aceştia tuturor pentru că precedentul, Mircea Geoană când preşedintele de atunci al PSD s-a culcat cu ideea că este preşedintele ţării, iar apoi s-a trezit că nu mai era preşedinte, acest precedent a lăsat urme în conştiinţa celor de la USL şi nu vor să se mai bucure înainte de rezultatele finale. Mai mult, premierul Victor Ponta a făcut şi o recomandare tuturor să nu se bucure când află rezultatele parţiale, ci să le aştepte pe cele finale. »

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că postul ANTENA 3 a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) şi ale art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004, precum şi art. 1 al Deciziei nr. 195/2012, în condiţiile în care şi după încheierea campaniei electorale a continuat să difuzeze emisiuni care au avut caracter electoral neechivoc, inclusiv în ziua votării, fapt interzis de dispoziţiile invocate.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale din domeniu şi având în vedere că radiodifuzorul nu a înţeles să procedeze la echilibrarea situaţiei constatate pe primele 3 săptămâni de campanie electorală referitoare la respectarea echilibrului în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 50.000 lei.

La stabilirea cuantumului amenzii, Consiliul a ţinut cont de criteriile de individualizare a sancţiunii reglementate de alin. (4) al art. 90 din Legea audiovizualului, precum şi art. 144 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Sub acest aspect, în ceea ce priveşte criteriul sancţiunilor aplicate anterior, Consiliul a avut în vedere că, pe perioada campaniei electorale, radiodifuzorul a fost sancţionat pentru încălcarea prevederilor specifice alegerilor locale cu o somaţie de intrare în legalitate şi două amenzi în cuantum total de 28.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea articolelor 63 alin. (2), 66 alin. (1) şi 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale articolelor 3 şi 13 lit. b) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice localePotrivit dispoziţiilor din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 50.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile cu caracter electoral difuzate în perioada 01 - 07 iunie 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală, deşi anterior, pe perioada celor 3 săptămâni de campanie electorală a fost sancţionat de Consiliu pentru nerespectarea aceloraşi prevederi.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea articolelor 66 şi 71 din aceeaşi lege, întrucât, după încheierea campaniei electorale, a difuzat, în zilele de 08 şi 10 iunie 2012, emisiuni cu caracter electoral."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.