Decizia nr. 554 din 22 octombrie 2013

24.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. Carpathian Springs S.A. împotriva Deciziei nr. 329 din 27.06.2013 emisă de CNA
 S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 33, jud. Suceava C.U.I. 13290801

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A., înregistrată la CNA sub nr. 7570/29.07.2013, prin care contestă Decizia nr. 329/27.06.2013 privind sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu privire la spoturile publicitare pentru promovarea produsului „Aqua Carpatica”.

 Decizia de sancţionare a fost aplicată, întrucât postul de televiziune PRO TV a difuzat, în cadrul grupajelor de publicitate din 09.05.2013, un spot de promovare a produsului „Aqua Carpatica”, cu încălcarea prevederilor privind regimul juridic al publicităţii.
 Astfel, Consiliul a apreciat că publicitatea audiovizuală cu privire la produsul promovat este de natură să contravină dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului, întrucât în cadrul spoturilor de promovare analizate s-a afirmat că produsul “Aqua Carpatica” este “cea mai pură apă minerală”, “fără nitraţi” această afirmaţie fiind făcută şi în scris, prin afişarea pe ecran a textului “AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l”.
 La aplicarea sancţiunii, Consiliul a avut în vedere şi adresa înregistrată la CNA cu nr. 5325/07.05.2013 de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care a informat că în urma controalelor efectuate şi a rezultatelor probelor expertizate pentru produsul apă minerală carbogazoasă Aqua Carpatica a rezultat că produsul îmbuteliat la 0,5 l conţine 0,58 mg/l nitraţi, produsul îmbuteliat 1,5 l conţine 0,08 mg/l nitraţi, iar apa minerală naturală carbogazoasă forte produs îmbuteliat 1,5 l conţine 0,12mg/l nitraţi, deşi pe etichetele acestor produse valoarea nitraţilor este 0 mg/l, situaţie în care consumatorii sunt dezinformaţi, mesajul transmis către public fiind incorect.

 De asemenea, conform adresei menţionate, conţinutul de nitraţi ori nitriţi nu reprezintă indicatori de puritate a apei aceştia fiind constituenţi prezenţi în mod natural în apele minerale naturale, astfel încât sintagma “cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume” nu este determinată de conţinutul scăzut sau absent al nitraţilor, afirmaţia fiind incorectă şi de natură să inducă în eroare consumatorii.

 Reprezentanţii petentei, prezenţi în şedinţa publică, au precizat care sunt argumentele pentru care contestă Decizia nr. 329/27.06.2013.
 În urma analizării motivelor invocate prin contestaţia formulată şi a argumentelor prezentate în şedinţă publică, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură să înlăture constatările Consiliului, pentru considerentele care urmează : În ceea ce priveşte argumentul potrivit căruia decizia încalcă dreptul la apărare, învederăm faptul că acest drept, reglementat de art. 24 din Constituţia României, trebuie respectat pe tot parcursul unui proces, or procedura administrativă nu este o parte componentă a unui proces, motiv pentru care toate actele administrative, a căror caracteristică esenţială este manifestarea de voinţă unilaterală, pot fi atacate în instanţă.

 Excepţia autorităţii de lucru judecat este reglementată de art. 430 şi următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, şi se poate invoca exclusiv în faţa instanţei de judecată, având în vedere că dispoziţiile legale conţin expresiile „nu poate fi chemat în judecată” şi „înaintea mai multor instanţe”, activitatea Consiliului desfăşurându-se în sfera administrativă, iar nu în cea a puterii judecătoreşti.
 Argumentele invocate în susţinerea afirmaţiilor din spoturile difuzate potrivit cărora „Aqua Carpatica – apă minerală plată are cel mai mic conţinut de nitraţi din România” şi „Aqua Carpatica – apă minerală carbogazoasă este singura apă minerală carbogazoasă din lume fără nitraţi” sunt nefondate şi nu susţin legalitatea spoturilor, întrucât în conţinutul acestora nu se precizează că afirmaţiile au la bază un studiu, astfel încât publicitatea să nu fie înşelătoare pentru publicul care nu este suficient informat.

 Cu privire la argumentul petentei referitor la analizarea Contestaţiei în şedinţă publică, precizăm că, potrivit principiului simetriei actelor juridice, atât timp cât decizia de intrare în legalitate a fost emisă cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului, o decizie de respingere a unei Contestaţii ori una de modificare ori revocare a respectivului act, nu se poate face decât tot cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului.
 Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.