Decizia nr. 553 din 20.06.2012

20.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. EUROMEDIA S.R.L. împotriva Deciziei nr. 335 din 31.05.2012

S.C. EUROMEDIA S.R.L.
Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţa publică din data de 20 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. EUROMEDIA S.R.L împotriva Deciziei CNA nr. 335/31.05.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu susţin o astfel de cerere, întrucât sancţiunea nu a fost aplicată pentru „lipsa pluralismului în emisiunile electorale” menţionată de radiodifuzor în contestaţie.

Astfel, Consiliul a apreciat că motivele invocate sunt nefondate, întrucât sancţiunea contestată nu a fost aplicată avându-se în vedere doar emisiuni electorale aşa cum se motivează în solicitarea de revocare, ci a fost aplicată pentru că în emisiunile informative şi în cele electorale difuzate în perioada 18 - 24 mai 2012 radiodifuzorul nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a decis respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 335/31.05.2012, formulată de SC EUROMEDIA S.R.L.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.