Decizia nr. 552 din 27.05.2010

27.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DIABI CON S.R.L.,
cu sediul în localitatea Craiova, Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6, jud. Dolj, C.U.I. 14084346

pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 5254/20.04.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0231/25.03.2003, Anexa din 13.10.2009, pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 11 mai 2010, în localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, s-a constatat că în reţelele de comunicaţii electronice aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, ETNO TV, TELESPORT, MINIMAX, TARAF TV, PRIMA TV, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, NATIONAL TV, FAVORIT TV, PRO TV, ANTENA 1, B1TV, REALITATEA TV, ALEXANDRIA TV, N24 PLUS, ANTENA 3, KISS TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, UTV, SPERANŢA, AXN CRIME, ANTENA 2, OLTENIA TV, AXN SCI FI, THE MONEY CHANNEL, KANAL D şi MYNELE TV.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, nu retransmite programele TVR INFO şi TV 5.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă, în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5. Având în vedere că, anterior, distrbuitorul de servicii a fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A0231/25.03.2003, Anexa din 13.10.2009, pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DIABI CON S.R.L.,
Craiova, Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6, jud. Dolj, C.U.I. 14084346

pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 552/27.05.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”