Decizia nr. 55 din 24.01.2013

24.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea solicitării formulate de S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. de reanalizare a Deciziei nr. 17 din 10.01.2013 privind amendarea cu 30.000 lei

S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 C.U.I. RO 27759259

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat solicitarea înregistrată sub nr. 558/16.01.2013, prin care radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. cere reanalizarea sancţiunii stabilite prin Decizia CNA nr. 17 din 10.01.2013 privind sancţionarea sa cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

La stabilirea sancţiunii a cărei reanalizare se cere, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 45 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Reprezentantul petentei, prezent în şedinţa publică, a precizat că nu consideră necesară revizionarea imaginilor sau reanalizarea raportului de monitorizare care au stat la baza emiterii deciziei şi că motivele pentru care se cere reanalizarea sancţiunii sunt cele prezentate în scris, în solicitare. Analizând cererea formulată de radiodifuzor în susţinerea solicitării sale, membrii Consiliului au apreciat că motivele invocate de acesta nu sunt de natură să modifice ori să conducă la revocarea deciziei de sancţionare.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că interpretarea petentei potrivit căreia prezentarea către public a subiectului referitor la moartea regizorului Sergiu Nicolaescu, a fost „o reflectare generoasă” a subiectului, ori că acesta s-a dovedit a fi „un eveniment de interes major pentru public”, nu constituie motive obiective de natură să atragă reanalizarea sancţiunii aplicate.

Consiliul a apreciat că nu constituie motive de reanalizare a sancţiunii nici susţinerile petentei potrivit cărora faptul că agenţiile de presă internaţionale au preluat subiectul este un indiciu ce nu putea fi ignorat de radiodifuzor, ori că pe ecran au fost făcute publice sursele unor informaţii, atât timp cât la stabilirea sancţiunii s-a constatat încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la drepturi fundamentale ale persoanei, precum dreptul la viaţă intimă, privată şi de familie, ori dreptul publcului la o informare corectă.

De asemenea, Consiliul a apreciat că este lipsit de relevanţă faptul că imaginile difuzate erau realizate din spaţii publice şi nu au deranjat în vreun fel familia regizorului, aşa cum invocă petenta, atât timp cât astfel de imagini nu prezentau nici un interes justificat pentru public, difuzarea lor fiind de natură a afecta intimitatea unei persoane aflată într-un moment dificil.

Raportat la aceste motive, Consiliul a apreciat că sancţiunea aplicată prin Decizia nr. 17/10.01.2013 a fost în mod corect individualizată, ţinându-se cont de criteriile prevăzute de Legea audiovizualului în acest sens.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea cererii formulate de S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. ca neîntemeiată şi menţinerea Deciziei nr. 17/10.01.2013.