Decizia nr. 549 din 22.09.2011

26.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE,

cu sediul în BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza reclamaţiei nr. 12652/13.09.2011, cu privire la emisiunea „Radioul de sâmbătă seara”, difuzată în data de 13 august 2011, de postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI.

Postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 687/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1349.0/05.11.2007).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) şi ale art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 66 alin. (1) - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
  • art. 67 – În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

În fapt, în data de 13.08.2011, începând cu ora 19.00, postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI a difuzat emisiunea „Radioul de sâmbătă seara”, moderată de Pompilius Onofrei.

În debutul acestei ediţii, moderatorul a abordat un subiect referitor la investiţiile unei firme care a realizat proiectul de la Roşia Montană, context în care corespondentul postului RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Dorin Corpade, a relatat, în direct, despre un eveniment organizat la Roşia Montană - Festivalul Tineretului „Fân Fest”. Intervenţia în direct a reporterului a fost prefaţată de lecturarea de către moderatorul Pompilius Onofrei a apelului lansat de organizatorii ediţiei din acest an a Festivalului „Fân Fest”.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Pompilius Onofrei : „Radioul de sâmbătă seară” prieteni, cu un subiect pe cât de răcoritor ar trebui să fie, un festival al tineretului, „Fân Fest”, pe atât de fierbinte până la urmă în esenţa lui şi asta se înţelege şi din invitaţia pe care organizatorii o făceau înainte ca tinerii să înceapă să se ducă acolo spre Roşia Montană unde festivalul a început de ieri. „Dragi prieteni ai Roşiei Montane”, se spunea în acest apel, „Fân Fest vine şi în acest an să ne adune laolaltă pentru noi toţi cei cărora ne pasă de Roşia Montană şi implicit de istoria, cultura, natura şi oamenii acestei ţări. În asemenea ocazii îţi vine să rosteşti sintagme precum, acum mai mult ca niciodată sau să ne unim şi mai mult eforturile, dar adevărul este că în jurul Roşiei Montane au existat tot timpul oameni ca voi, care au apărat-o şi ştim că sunteţi lângă ea şi acum, ca întotdeauna. Şi suntem fericiţi că în fiecare zi forţe proaspete ni se alătură în lupta împotriva celor care vor să distrugă, celor ce abuzează de putere, împotriva lăcomiei unei companii şi a inconştienţei politicienilor. Aşadar vă aşteptăm pe 12, 13 şi 14 august la „Fân Fest”, Roşia Montană, cu muzică, teatru, poezie, sport, civism, voie bună şi optimism. Pentru că dacă ei plătesc pentru absolut orice, nouă ne pasă pe gratis”. Am citat din apelul lansat de organizatorii ediţiei din acest an a „Fân Fest” şi în continuare despre realitatea de la faţa locului, în mijloc de festival, în mijloc de „Fân Fest”, ne vorbeşte în direct, acum, Dorin Corpade.”. În corespondenţa sa, dl. Dorin Corpade a relatat despre desfăşurarea evenimentului organizat la Roşia Montană - Festivalul Tineretului „Fân Fest”, context în care s-a îndepărtat de la subiectul propriu-zis al evenimentului respectiv şi a comentat în termeni subiectivi şi tendenţioşi, proiectul minier dezvoltat de compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). Dezbătând subiectul, atât prezentatorul Pompilius Onofrei, cât şi corespondentul postului RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI au exprimat o serie de consideraţii negative cu privire la materializarea proiectului Roşia Montană.

În acest context, nu a fost asigurată o separare clară a opiniilor de faptele prezentate, întrucât, pe fondul prezentării evenimentului organizat la Roşia Montană, cel al Festivalului Tineretului „Fân Fest”, au fost prezentate ca fapte certe, reale, apariţia unui „lac cu cianuri”, „Verdele Apusenilor va fi luat de scheleticele... imagini ale unor copaci care au murit în picioare”, fapte posibile, dar care constituie simple supoziţii în acest moment, ca efect al punerii în aplicare a proiectului companiei Roşia Montană Gold Corporation.

Cităm din raportul de monitorizare :

„Dorin Corpade : A fost o zi încărcată pentru participanţii la festivalul fânului de la Roşia Montană, pot spune un festival al muzicii în aer liber şi nu numai, cu activităţi culturale şi creative, cu dezbateri ştiinţifice şi lecţii de istorie în amfiteatrul munţilor, ce înconjoară Roşia Montană şi care vor dispărea dacă se materializează proiectul investitorului canadian. De fapt „Fân Fest” aşa cum ai spus şi tu, se organizează an de an, în scopul de a salva Roşia Montană de la dispariţie, pentru că aşa cum se cunoaşte vor fi excavaţi 5 munţi, iar în locul acestora ... Pompilius Onofrei : Ar putea fi excavaţi ... Dorin Corpade : Va apare un lac cu cianuri. Verdele Apusenilor va fi luat de scheleticele, aş putea spune, imagini ale unor copaci care au murit în picioare. Pompilius Onofrei : Aş vrea să întreb, Dorin Corpade, dacă tinerii care sunt acolo, atâţia câţi sunt, par foarte, foarte determinaţi în demersul acesta al lor, care până la urmă depăşeşte sfera unui festival obişnuit. Dorin Corpade : Sigur că da, pentru că, iată, i-am văzut intrând şi vizitând galerii miniere, vizitând cariera din Cârnic, cu alte galerii romane care vor dispare, dacă spun iarăşi, se materializează proiectul companiei Roşia Montană Gold Corporation şi i-am văzut participând la dezbateri, dezbateri despre viitorul Roşiei Montane, despre dezvoltarea durabilă, nu cea preconizată cu cianuri în zonă. Deci s-au implicat prin participare. Pe tricourile care le poartă, mulţi dintre ei au o frunză pe jumătate verde, pe jumătate roşie. Pompilius Onofrei : Pe jumătate roşie. Dorin Corpade : Ceea ce înseamnă că Roşia Montană trebuie să fie salvată prin orice mijloace. Şi aceşti oameni care vin la Roşia Montană duc cu ei spiritul locului şi de fapt al acelor oameni care vor să trăiască cum au trăit şi generaţiile lor pe aceste pământuri şi nu să-şi pună casa în spate precum melcul şi să ducă unde i-o bate vântul.”.

De asemenea, pe parcursul emisiunii, doamna Mihaela Mihai, invitată specială în studio, şi-a exprimat opinia împotriva dezvoltării proiectului companiei Roşia Montană Gold Corporation, afirmând următoarele : „Voi folosi prima ocazie de a susţine această mişcare împotriva proiectului Roşia Montană şi iată, o spun, dar chiar cu toată, toată convingerea, apăsat şi din adâncul sufletului că nu trebuie distruse acele locuri.”. În cadrul emisiunii nu a fost prezentat şi un punct de vedere contrar celui exprimat de postul public referitor la proiectul Roşia Montană. Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor legale privind obligaţia radiodifuzorului de a asigura o informare corectă şi obiectivă a publicului, în sensul respectării principiului echilibrului şi imparţialităţii atunci când este prezentată o problemă de interes public, cum este cea în cauză şi care, în acest moment, generează o serie de discuţii controversate în societatea românească.

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunii monitorizate au fost exprimate numai opiniile unei singure părţi, opinii ale celor care se opun proiectului Roşia Montană, respectiv ale prezentatorului, ale corespondentului postului public de radio şi ale invitatei din studio. Consiliul a apreciat că o astfel de prezentare, lipsită de imparţialitate şi echilibru, a fost de natură să prejudicieze posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie, afectând astfel dreptul acestuia la o informare corectă şi obiectivă.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Codul audiovizualului care prevăd că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În calitatea sa de titular de licenţă audiovizuală, radiodifuzorul are o serie de obligaţii, una dintre ele vizând informarea corectă şi imparţială a publicului, obligaţie ce presupune ca, în momentul în care prezintă un subiect aflat în dezbatere publică să solicite şi să prezinte puncte de vedere de la toate părţile implicate, oferind astfel publicului posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul prezentat.

Consiliul consideră că respectarea principiului imparţialităţii incumbă tuturor radiodifuzorilor, fiind o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, pentru ca publicul ascultător să fie corect informat.

De asemenea, Consiliul a apreciat că, faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, între faptele şi opiniile prezentate nu a fost asigurată o distincţie clară, fapt de natură a afecta corectitudinea informaţiilor oferite publicului ascultător.

Membrii Consiliului au apreciat că lipsa unei distincţii clare între opiniile exprimate de realizatorii postului public de radio, şi faptele aduse în atenţia ascultătorilor de către aceştia, cum ar fi cele referitoare la presupusa apariţie a unui „lac cu cianuri”, „Verdele Apusenilor va fi luat de scheleticele... imagini ale unor copaci care au murit în picioare...”, a creat confuzie şi a afectat posibilitatea ascultătorilor de a-şi forma propriul punct de vedere cu privire la subiectul dezbătut. Acest fapt contravine prevederilor art. 67 din Codul audiovizualului.

Astfel, Consiliul a apreciat că, raportat la modul în care s-a desfăşurat emisiunea în ansamblu, opiniile exprimate au fost prezentate ca fapte certe, reale, cu privire la efectele punerii în aplicare a proiectului Roşia Montană. Acest fapt a avut drept consecinţă afectarea echilibrului şi corectitudinii informaţiei aduse în atenţia publicului, nefiind făcută o distincţie clară între opinii şi faptele prezentate.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul ascultător în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al ascultătorilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor privind asigurarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului prevăzute de art. 66 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul emisiunii „Radioul de sâmbătă seara”, difuzată în 13 august 2011, nu a fost prezentat un echilibru al opiniilor exprimate pe marginea unui subiect de interes public, fapt de natură a afecta dreptul publicului la propria opinie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.