Decizia nr. 546 din 27.05.2010

27.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA TRUST S.R.L.,
cu sediul în BĂILE OLĂNEŞTI, Aleea Trandafirilor nr. 13, bl. Vila 9, parter
Jud. Vâlcea, C.U.I. 23989360

pentru postul TELEVIZIUNEA VTV
Loc. RM. VÂLCEA , Str. General Magheru nr. 6, bl. P1, mezanin
Jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrată sub nr. 6735/17.05.2010, cu privire la modul în care postul VTV a înţeles să respecte dispoziţiile legale referitoare la acordarea accesului la revizionarea unui program în vederea solicitării unui drept la replică.

Postul TELEVIZIUNEA VTV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 184.1/12.07.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1403.0-1/07.02.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. a încălcat prevederile art. 51 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit normei invocate :

ART. 51

(1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura persoanei care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informaţii inexacte accesul la revizionarea ori la reaudierea programului respectiv, în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise din partea respectivei persoane.

(2) Accesul la revizionarea sau la reaudierea programului audiovizual poate fi asigurat fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio a programelor respective.

În fapt, postul de televiziune VTV a difuzat joi, 06.05.2010, în intervalul orar 20:05 – 21:55, emisiunea „Criterii politice”, moderată de domnul Gheorghe Smeoreanu. În prima parte a emisiunii, în prezenţa invitaţilor : Romeo Popescu, directorul publicaţiei bisăptămânale „Vocea Vâlcii” şi Constantin Rădulescu, vicepreşedinte PSD Vâlcea, în intervalul orar 20:08 - 21:16, a fost dezbătut subiectul unui conflict născut între preotul Nicolae State-Burluşi şi conducerea Arhiepiscopiei Râmnicului.

Conform raportului de inspecţie, în cadrul emisiunii nu a fost prezentat direct sau indirect niciun punct de vedere al Arhiepiscopiei Râmnicului şi nici nu s-a făcut precizarea că, deşi i s-a solicitat, aceasta a refuzat să exprime o opinie cu privire la subiectul dezbătut.

Potrivit sesizării înregistrate sub numărul 6735/17.05.2010, precum şi documentelor depuse în dovedirea acesteia, Arhiepiscopia Râmnicului a solicitat postului VTV, iniţial telefonic, apoi în scris, în data de 12 mai 2010, să i se pună la dispoziţie o copie a emisiunii „Criterii politice” difuzată de acest post în data de 6 mai 2010, solicitare înregistrată la post sub nr. 3877/12.05.2010.

Având în vedere faptul că până la data de 17.05.2010, Arhiepiscopia Râmnicului nu a primit copia solicitată, aceasta a înţeles să sesizeze Consiliul cu privire la nerespectarea de către postul VTV a obligaţiilor legale.

Analizând sesizarea, raportul de inspecţie, documentele ataşate acestora, precum şi punctul de vedere transmis de postul VTV, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat obligaţiile stabilite în sarcina sa de art. 51 din Codul audiovizualului, respectiv aceea de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului, în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise.

Membrii Consiliului au constatat că solicitarea Arhiepiscopiei a fost formulată în termenul legal, fiind lipsit de relevanţă faptul că în conţinutul acesteia nu a fost menţionată persoana care s-a considerat lezată de afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii, aşa cum motivează radiodifuzorul, întrucât nu se solicitase şi nu se formulase încă un drept la replică, ci se solicitase accesul la revizionare, eventual, în vederea formulării unui drept la replică.

Dispoziţiile legale nu prevăd menţionarea expresă a numelui persoanei lezate şi nici nu condiţionează acordarea accesului la revizionare de solicitarea într-o anume formă, ori de prezentarea unor motive, iar în mod logic şi evident se poate concluziona că solicitarea este făcută de o persoană care se consideră lezată.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura accesul la revizionare în termen de 24 de ore, conform dispoziţiilor legale şi, mai mult, nici nu a comunicat solicitantului eventualele impedimente ce ar sta în calea solicitării sale, motiv pentru care au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006, şi a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. pentru postul TELEVIZIUNEA VTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA VTV cu somaţie publică, întrucât nu şi-a respectat obligaţia legală de a asigura unei persoane accesul la revizionarea unui program, în vederea formulării unui drept la replică.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.