Decizia nr. 545 din 27.05.2010

27.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETAŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, Bucureşti

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în data de 27 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care au fost prezentate avertizările sonore şi vizuale în spoturile publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare difuzate în perioada 24 - 26 mai 2010 de postul de televiziune TVR 1.

Postul TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 143 şi art. 151 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 143 :

"(1) Promovarea produselor medicamentoase în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele : d) avertizarea « Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Citiţi cu atenţie prospectul. »

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. d), publicitatea pentru produsele medicamentoase, difuzată într-o formă prescurtată (reminder), va include avertizarea : « Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului. »

(4) Avertizările menţionate la alin. (1) lit. d) şi la alin. (2) se vor difuza în următoarele condiţii :

a) în cazul spotului principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi vizual, timp de minimum 6 secunde ;

b) în cazul reminderului, textul va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului.".

  • art. 151 :

« (2) Promovarea în serviciile de programe audiovizuale de radio şi de televiziune a suplimentelor alimentare, suplimentelor nutritive, vitaminelor şi nutrienţilor va include în mod obligatoriu avertizarea : »Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul."

(3) Durata avertizării menţionate la alin. (2) va fi de minimum 3 secunde şi aceasta va fi difuzată la sfârşitul spotului publicitar ; pe posturile de televiziune avertizarea va fi prezentată atât sonor, cât şi vizual.

(4) În cazul reminderului, textul precizat la alin. (2) va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului."

În şedinţa publică din 18 mai 2010, Consiliul a făcut o analiză a modului în care posturile de radio şi de televiziune difuzează spoturile publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare şi a constatat că, în unele cazuri, condiţiile specifice domeniului audiovizualului, în care poate fi făcută publicitatea la aceste tipuri de produse, nu sunt respectate, prevederile legale invocate mai sus fiind încălcate.

Astfel, în ceea ce priveşte avertizarea sonoră a publicului, membrii Consiliului au apreciat că în spoturile pentru produsele : Nurofen, Espumisan L, MIG-400, Nurofen pentru copii, Parasinus, aceasta este rostită accelerat, greu inteligibil şi fără respectarea timpului minim prevăzut de norma legală. De asemenea, constatările Consiliului au avut în vedere şi avertizarea vizuală a publicului, în sensul ca informaţiile să fie prezentate static, lizibil şi într-un interval de timp care să permită perceperea clară de către public.

Pornind de la aceste considerente, Consiliul a emis decizia nr. 532/18.05.2010, prin care a dispus intrarea în legalitate, începând cu 24 mai 2010, în privinţa spoturilor publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare difuzate de posturile de radio şi de televiziune, în sensul ca acestea să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Cu toate acestea, unele dintre posturile de televiziune nu s-au conformat deciziei Consiliului din 18 mai 2010, continuând să transmită unul dintre spoturi, în aceeaşi modalitate, şi după expirarea termenului de intrare în legalitate, respectiv 24 mai 2010.

În aceste condiţii, în şedinţa publică din 27 mai 2010, Consiliul a reanalizat modul în care posturile de radio şi de televiziune difuzează spoturile publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare.

Potrivit raportului de monitorizare prezentat de direcţia de specialitate, postul de televiziune TVR 1 a continuat să transmită spotul pentru produsul MIG-400 în aceleaşi condiţii, în sensul că avertizarea sonoră a publicului este rostită accelerat, greu inteligibil.

O astfel de prezentare este de natură să prejudicieze interesele publicului telespectator, căruia nu i se oferă o informaţie clară, explicită în legătură cu produsul promovat. În acest fel, sunt încălcate prevederile art. 143 şi art. 151 invocate, care prevăd în mod expres obligaţia ca textul spoturilor publicitare să fie prezentat sonor, timp de minimum 6 secunde, astfel încât mesajul spotului să fie clar perceput de telespectatori.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul apreciază că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura, pe de o parte, o informare corectă şi completă a publicului telespectator, iar, pe de altă parte, o competiţie loială între producătorii de medicamente şi suplimente alimentare care îşi promovează produsele pe posturile de radio şi de televiziune.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1 - 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică, întrucât, în perioada 24 - 26 mai 2010, a difuzat un spot publicitar care nu respecta condiţiile privind avertizarea sonoră a publicului, fapt ce contravine prevederilor legislaţiei audiovizuale în materie de publicitate."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.