Decizia nr. 541 din 17.10.2013

24.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind retragerea avizului de retransmisie al S.C. T.V. POST S.R.L. Bacău, str. Valea Albă, nr. 8, bl. 8, sc. D, parter, ap. 1, jud Bacău, CUI RO 16939890

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Siret, jud. Suceava, aparţinând S.C. T.V. POST S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5579.1/10.11.2009 pentru localitatea Siret, jud. Suceava. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. T.V. POST S.R.L a obținut aprobarea Consiliului la data de 08.02.2013 cuprinde 43 de programe.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât retransmite fără drept servicii de programe. Potrivit dispozițiilor invocate, Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.
 În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA la data de 03.10.2013, în localitatea Siret, judeţul Suceava, la staţia CATV cu denumirea TV POST, s-a constatat că se retransmiteau, în sistem analogic, în plus față de ultima grilă de programe aprobată de CNA la 08.02.2013, următoarele 37 de programe : ANIMAL PLANET, VIDEOTEXT, ACASĂ GOLD, ACASĂ, PROCINEMA, PV TV, AXN, DOLCE SPORT 1, DOLCE SPORT 2, SPORT.RO, FILM CAFE, DIVA, MGM, MYNELE TV, AXN WHITE, AXN BLACK, 1+1(UCRAINA), UNIVERSAL CHANNEL, RAI 1, EUROSPORT, DA VINCI LEARNING, PUBLIKA TV (MOLDOVA), MONEY.CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, MTV, MGM, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, MUSIC, MEZZO, DUCK TV, CBS REALITY, UTV, RTV, GSP TV, INTERMEDIA, TVR NEWS, MUSIC CHANNEL, INEDIT TV, WEST TV,TV SE, NASUL TV.

 S-a mai constatat că distribuitorul de servicii retransmise în reţea următoarele 24 de programe care au acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, conform structurii ofertei de servicii de programe retransmise aprobată de CNA în data de 08.02.2011 : ANTENA 1, KANAL D, REALITATEA TV, ANTENA 3, NAŢIONAL TV, ANTENA 2, B 1 TV, FAVORIT TV, KISS TV, EUFORIA TV, NAŢIONAL 24 PLUS, NEPTUN TV, MONEY CHANNEL, ETNO TV, SPERANŢA TV, BOOMERANG, TCM, DISNEY CHANNEL, CARTON NETWORK, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, TRAVEL CHANNEL, MINIMAX, TV PAPRIKA, PRO TV.

 De asemenea, s-a constatat că S.C. T.V. POST S.R.L. a difuzat programul TV POST LOCAL fără a deţine licenţă audiovizuală analogică şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program, nerespectând dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
 Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

 Constatând că S.C. T.V. POST S.R.L. a retransmis fără drept mai multe servicii de programe și că nu a retransmis programe obligatorii la retransmisie, luând în considerare și faptul că, pentru încălcarea art. 74 din Legea audiovizualului, a mai fost sancționat prin Decizia nr. 355/02.07.2013 cu amendă de 20.000 lei, Consiliul a decis retragerea avizului de retransmisie deţinut de distribuitorul de servicii. În temeiul art. 74 alin. (4) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art.1 : Se retrage avizul de retransmisie nr. A 5579.1/10.11.2009, deţinut de S.C. T.V. POST S.R.L. pentru localitatea Siret, jud. Suceava, în temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a retransmisiei fără drept a mai multor servicii de programe,
 Art. 2 : Societăţii Comerciale T.V. POST S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, retransmisia de servicii de programe în reţeaua de comunicaţii electronice pentru care a deţinut avizul nr. A 5579.1/10.11.2009.
 Art. 3 : Prezenta decizie poate fi contestată în instanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare.