Decizia nr. 54 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, Bucureşti
CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare privind ediţiile emisiunii informative „Observator”, difuzate în zilele de 24 şi 25 ianuarie 2009, de la ora 19.00, de postul Antena 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr.187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

În fapt, în cadrul ediţiilor emisiunii informative „Observator« , din zilele de 24 şi 25 ianuarie 2009, de la ora 19.00, postul Antena 1 a difuzat două ştiri intitulate „Ora de bătaie » şi „Bătut cu acordul părinţilor”, ilustrate cu imagini care prezentau presupusa agresare a unui copil de către profesorul de sport de la şcoala din localitatea Redea, judeţul Olt.

Informaţia a fost ilustrată cu imagini trimise de un telespectator, imagini cu caracter violent surprinse în timpul incidentului şi care au fost difuzate, în mod repetat, pe parcursul ediţiilor de ştiri.

Atât în ediţia informativă din 24 ianuarie, cât şi în cea din 25 ianuarie 2009, imaginile în care elevul a fost agresat au fost difuzate de 7 ori, respectiv de 3 ori.

Redăm din raportul de monitorizare :

„24.01.2009 - Titlul ştirii : Ora de bătaie
Prezentatoare : Sănătatea şi educaţia sunt prioritatea numărul 1 pentru Guvern. Pe hârtie. În realitate, în spitale sunt probleme, iar în şcoli este haos. Nu trece săptămână fără incidente extrem de grave. Următorul film ne-a fost trimis de un telespectator pe adresa “fiiobservator”. Vă avertizăm, imaginile sunt şocante şi aproape că nu mai au nevoie de niciun comentariu.

“Voce din off : O palmă, două, trei, peste cap. Apoi, profesorul îl ia de păr. Nu ajunge nici asta. Îl împinge.
(titrat pe ecran) Dar, nu l-am înjurat !
Voce din off : De la asta pare să fi pornit totul. Copilul ar fi vorbit urât unui coleg, iar profesorul a decis să-i dea o lecţie. Copilul abia apucă să se dezvinovăţească.
(titrat pe ecran) Nu am zis ... Am zis că ...
Voce din off : Sunetul captat de telefonul mobil, nu permite înţelegerea integrală a discuţiei. Cert este că, la final, profesorul îşi bruschează din nou elevul şi continuă ameninţările.
(titrat pe ecran) Ora următoare continuăm ... Continuăm ora următoare.
Voce din off : S-a întâmplat în urmă cu două zile în comuna Redea, la ora de sport. Şi se pare că nu este un incident izolat. Telespectatorul care ne-a trimis filmuleţul a completat imaginile cu câteva informaţii. Domnul profesor e renumit pentru violenţe. Nu ajunge însă nimic la urechile părinţilor pentru că elevii se tem de corigenţe, variantă confirmată azi şi de un alt părinte.

„25.01.2009 – Titlul ştirii : Bătut cu acordul părinţilor
Prezentatoare : Imaginile filmate în care un profesor din comuna Redea, Olt, îşi bate un elev, îi lasă nepăsători până şi pe părinţii băiatului şi pe directoarea şcolii. Ei spun că a fost o înscenare şi că imaginile nu sunt clare, deşi copilul i-a povestit inspectorului şcolar că a primut două palme de la dascălul său.
Voce din off : Mama elevului bătut ar fi trebuit să fie prima care să ceară sancţionarea dascălului agresiv. În schimb, ea susţine că nu i-a fost lovit băiatul, deşi echipa noastră i-a arătat imaginile.
Elena Bulac, mama elevului : Băiatul a zis că, chiar, nu a fost lovit. Deci asta a fost înscenare dinainte. Cum se ducea cu telefonul, direct, să-l filmeze tocmai pe el ?
Voce din off : Nici tatăl copilului nu pare mai afectat de ceea ce s-a întâmplat.
Marcel Bulac, tatăl elevului : Către domn’ profesor sau domn’ diriginte al lui nu depun nici plângere pentru că am avut o relaţie strânsă.”

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea repetată a imaginilor cu caracter violent, care au însoţit ştirea cu privire la acest incident, ştire transmisă în ediţiile informative « Observator », de la ora 19.00, din zilele de 24 şi 25 ianuarie 2009, a fost de natură să contravină prevederilor din Codul audiovizualului care reglementează programele de ştiri şi protecţia copiilor, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă. Or, postul ANTENA 1 nu numai că nu a evitat să le transmită, dar a făcut-o în mod insistent.

Consiliul consideră că prezentarea unor materiale în care apar copii agresaţi trebuie făcută cu discernământ de către radiodifuzori, astfel încât să fie respectate, în egală măsură, obligaţiile cu privire la protecţia copiilor, dar şi cele cu privire la informarea corectă a publicului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. TV ANTENA 1 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea « Observator », ediţiile din 24 şi 25 ianuarie 2009, de la ora 19.00, a difuzat în mod repetat, cu o insistenţă nejustificată, imagini cu presupusa agresare de către un profesor a unui elev din localitatea Redea, judeţul Olt.

Difuzarea repetată a unor astfel de imagini a fost de natură a accentua, în mod nejustificat, impactul emoţional negativ asupra publicului telespectator, fapt ce contravine Codului audiovizualului care dispune că radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.