Decizia nr. 538 din 15.10.2013

22.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind revocarea Deciziei nr. 511 din 01.10.2013 aplicate S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.
 cu sediul în ARAD, str. Petru Rareş nr. 1-3, jud. Arad

 pentru postul de televiziune WEST TV
 Calea Victoriei nr. 33 (pavilion administrativ, et. IV), Arad, jud. Arad

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. înregistrată la CNA sub nr. 10572/08.10.2013, prin care această societate a solicitat Consiliului anularea Deciziei nr. 511 din 01.10.2013 privind sancționarea cu somație publică pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 64 alin. (1), lit. a) și b) și 65 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Având în vedere argumentele formulate prin contestaţie şi susținute verbal de reprezentantul radiodifuzorului, în urma reanalizării motivelor de fapt care au condus la aplicarea sancţiunii din decizia a cărei anulare se solicită, membrii Consiliului au constatat că sesizarea este întemeiată.
 Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au hotărât revocarea Deciziei nr. 511 din 01.10.2013.

 În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

 DECIZIE :

 Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 511 din 01.10.2013 privind sancționarea cu somație publică a S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., pentru postul de televiziune WEST TV.