Decizia nr. 537 din 20.05.2010

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CARGO SPED S.R.L.,
SIBIU, Str. Nicolae Teclu nr. 15, jud. Sibiu

pentru postul RADIO SIBIU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind emisiunea de dedicaţii muzicale difuzată în 30 aprilie 2010, de la ora 9,00, de postul RADIO SIBIU.

Postul RADIO SIBIU aparţine radiodifuzorului S.C. CARGO SPED S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 032.4/15.03.1993, decizia de autorizare iniţială nr. 060.0/27.09.1994 şi reautorizare nr. 060.4-1/31.05.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. (1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

La art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului se prevede că producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) şi (3) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :

„(...) lit. k) calitatea şi tipologia limbajului ;

lit. l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.”

În fapt, în data de 30 aprilie 2010, începând cu ora 9,08, postul RADIO SIBIU a difuzat în emisiunea de dedicaţii muzicale melodia „După blocuri”, interpretată de trupa BUG Mafia, melodie ce a conţinut un limbaj trivial.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „După blocurile gri, stăm noi, majoritatea, /sunt mai înalte la şosea, să nu se vadă foamea. /Să nu se vadă băieţii care-i prostesc pe proşti / şi fetele care noaptea, vând pulă la colţ. /O bună parte nu produce pentru comunitate, /mă întreb : « Cum aşa, nu se platesc taxe ? » Au venit de două, trei ori ca să ceară bani, /şi-au luat-o la muie ,yey, pe bani. Şpaga este cea care te scoate din căcat, /un poliţist, un procuror, un senator şi ai scăpat. /Gigi, Gigi, de ce e roşie şi bine /uite-te cum zi de zi, apar alte limuzine. /Şi se-ntâmplă deseori, să mai vezi un cerşetor, /şi să spună cineva : « Frate, ăsta a fost doctor. » /Deci dacă vrei tratament, hai după blocuri, /şi-o să-ţi facă toţi ai mei, rând pe rând, electroşocuri./

Refren : x 2

După blocuri sântem, noi să ne-nţelegi mai bine.
Dupa blocuri sântem noi care te facem pe tine.
Fraierii să tacă scriem zi de zi pă foaie.
Fiindcă totu în cartier se bazează pă coaie.

Mulţi ar vrea să iasă, să scape de după blocuri, /să trăiască liniştiţi, undeva, în alte locuri. /Aici e ca la noi şi doar noi putem să ştim. /Cum e ? Aşa cum simţim, aşa cum trăim. /Cum pula mea să fie altfel când e doar aşa, /de când sunt eu aici nimic nu s-a schimbat. /Aceleaşi blocuri gri şi după blocuri faci de toate, /dintre noi, toţi, mulţi, scapă cine poate. /Poate că guvernu te crede curvă, frate, /din banii care-i faci, /dacă-s ai tăi jumate. /Şi atunci ce să…”

Membrii Consiliului au constatat că această producţie muzicală, în care a fost utilizat un limbaj vulgar, a fost transmisă de postul RADIO SIBIU într-un interval orar necorespunzător, în raport de conţinutul ei, respectiv în jurul orei 09.00, oră la care copiii au acces neîngrădit la audiţia programelor.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor în cadrul serviciilor de programe, iar respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual, având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a acestora, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală.

Conform normelor legale în vigoare, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor ce pot afecta minorii în intervale orare la care aceştia nu au acces la programele respective.

Membrii Consiliului apreciază că, în scopul asigurării protecţiei copiilor în programele audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont de calitatea şi tipologia limbajului, genul sau temele producţiilor audiovizuale, obligaţie instituită prin prevederile art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Sub acest aspect, Codul audiovizualului prevede la art. 28 alin. (1) din capitolul « Programele muzicale şi protecţia copiilor » că producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare, prevedere de care postul de radio RADIO SIBIU nu a ţinut cont.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CARGO SPED S.R.L. pentru postul RADIO SIBIU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radioddifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L., pentru postul RADIO SIBIU, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO SIBIU cu somaţie publică, întrucât una din melodiile transmise în emisiunea de dedicaţii muzicale din 30 aprilie 2010, difuzat la ora 09.00, a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală sau morală a copiilor, prin folosirea unui limbaj vulgar.

Potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii nu pot auzi emisiunile respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.