Decizia nr. 537 din 15.09.2011

19.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LMD SATELIT S.R.L.

cu sediul în Potoceni, Comuna Mărăcineni, str. Centrală nr. 129, jud. Buzău

pentru localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca, Limpeziş, Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7536/02.06.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca, Limpeziş, Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău, aparţinând S.C. LMD SATELIT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

  • nr. A5089.2/19.05.2011, pentru localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca şi Limpeziş, judeţul Buzău ;
  • nr. A5084.2/19.05.2010, pentru localităţile Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LMD SATELIT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. LMD SATELIT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 19.05.2011 cuprinde 29 de programe pentru localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, judeţul Buzău, 28 de programe pentru localităţile Cioranca, Căldăruşeanca şi Limpeziş, judeţul Buzău, şi 27 de programe pentru localităţile Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 08 iunie 2011, în localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca şi Limpeziş, judeţul Buzău, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. LMD SATELIT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 19.05.2011, următoarele 6 programe : ACASA TV, SPORT.RO, ETNO TV, MINIMAX, AXN şi FOCUS TV BUZĂU, iar programele ANTENA 1, CAMPUS TV, DIRECT DIGITAL TV, KISS TV, MUSIC CHANNEL, MYNELE TV, PARTY TV, THE MONEY CHANNEL, TVRM CULTURAL, TVRM EDUCAŢIONAL, TV SUDEST şi TVT 89, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

De asemenea, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 08 iunie 2011, în localităţile Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. LMD SATELIT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 19.05.2011, următoarele 6 programe : ACASA TV, SPORT.RO, ETNO TV, MINIMAX, AXN şi ROMANTICA, iar programele TVR 3, TVR INFO, TV 5, ANTENA 1, CAMPUS TV, KISS TV, MUSIC CHANNEL, MYNELE TV, NEPTUN TV, PARTY TV, SPERANŢA TV, THE MONEY CHANNEL, TVRM CULTURAL, TVRM EDUCAŢIONAL, TVSUDEST şi TVT 89, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. LMD SATELIT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi, în localităţile Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău, distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR3, TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise. Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca, Limpeziş, Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Florica, Mihăileşti, Movila Banului, Cioranca, Căldăruşeanca, Limpeziş, Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât în localităţiile localităţile Rosetti, Lunca şi Vizireni, judeţul Buzău nu retransmite programele TVR3 şi TVR INFO ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”