Decizia nr. 536 din 20.05.2010

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. STUDIOUL TVC S.R.L.,
pentru postul de televiziune ALPHA TV

S.C. STUDIOUL TVS S.R.L.
B-dul Republicii bl. G1, sc. E, mezanin I, II
PITEŞTI Jud. Argeş

pentru postul de televiziune ALPHA TV
Str. Mihai Eminescu nr. 7
PLOIEŞTI Jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 5888/30.04.2010, cu privire la emisiunea „Spuneţi oful’’, difuzată în data de 22.02.2010, de postul ALPHA TV.

Postul de televiziune ALPHA TV aparţine S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 225.4/20.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 390.2-2/06.03.2007 eliberată la data de 09.12.2009 pentru localitatea Ploieşti, judeţul Prahova).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C STUDIOUL TVC S.R.L. a încălcat prevederile art. 57 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu.

În fapt, în data de 22.02.2010, postul ALPHA TV a difuzat emisiunea „Spuneţi oful", moderată de Cătălin Stavri, avându-i ca invitaţi pe domnul Comănescu Mircea şi doamna Soare Maria.

În urma difuzării acestei emisiuni, domnul Boţoc Adrian a solicitat în data de 26.02.2010, prin fax, postului ALPHA TV acordarea dreptului la replică, apreciind că afirmaţiile făcute în emisiune la adresa sa au fost de natură a-i leza interesele legitime.

Neprimind niciun răspuns din partea postului ALPHA TV cu privire la cererea de acordare a dreptului la replică, domnul Boţoc Adrian revine cu o nouă solicitare în acest sens, cerere transmisă, tot prin fax, postului.

Întrucât nici de această dată, postul ALPHA TV nu i-a comunicat decizia luată cu privire la cererea sa, domnul Boţoc s-a adresat Consiliulului Naţional al Audiovizualului cu reclamaţie, înregistrată la CNA sub nr. 5888/30.04.2010.

Ca urmare a acestui fapt, inspectorul teritorial al CNA a iniţiat demersuri cu privire la clarificarea situaţiei reclamate de petent, purtând corespondenţă cu postul ALPHA TV.

Din analiza acestei corespondenţe, precum şi din documentele puse la dispoziţie de reclamant, a rezultat faptul că postul ALPHA TV nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 57 alin. (1) din Codul audiovizualului, în sensul că postul nu a răspuns petentului Boţoc Adrian la cererea acestuia, fie că urmează să-i acorde dreptul la replică, fie de neacordare.

Referitor la aceste aspecte, în data de 10.05.2010, postul ALPHA TV a transmis la CNA punctul său de vedere, arătând că nu a acordat dreptul la replică domnului Boţoc, întrucât cererea acestuia nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 52 alin. (1), art. 53 şi art. 54 alin. (1) din Decizia CNA 187/2002.

Faţă de această motivare, Consiliul consideră că este neîntemeiată, având în vedere dispoziţiile exprese ale art. 57 din Codul audiovizualului, care reglementează obligaţiile pe care radiodifuzorii trebuie să le respecte la înregistrarea cererilor de acordare a dreptului la replică.

Potrivit normelor audiovizuale în materie, în situaţia în care un solicitant înregistrează o cerere de acordare a dreptului la replică, radiodifuzorii au obligaţia de a decide, în termen de două zile de la data primirii cererii, dacă îi va da curs sau nu.

Mai mult decât atât, în ipoteza în care radiodifuzorul nu va da curs solicitării, acesta trebuie să îşi motiveze refuzul, comunicând în scris solicitantului decizia luată, în termen de două zile de la primirea cererii.

Or, în speţă, deşi radiodifuzorului i-au fost adresate două solicitări de acordare a dreptului la replică (prima, în 26 februarie, iar cea de a doua, în 18 martie 2010), acesta nu a comunicat solicitantului decizia luată cu privire la cererile sale, fapt ce contravine prevederilor art. 57 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. pentru postul de televiziune ALPHA TV din localitatea Ploieşti şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ALPHA TV cu somaţie publică, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a comunica unei persoane care a solicitat dreptul la replică, decizia luată cu privire la această solicitare, fapt ce contravine Codului audiovizualului, care prevede că radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.