Decizia nr. 536 din 15.10.2013

17.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A, Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1, parter, jud. Prahova, CUI 14954665,

 pentru postul ROMÂNIA TV BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 1 iunie – 31 august 2013, în intervalul orar 18.00-23.00, de postul ROMÂNIA TV.

 Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 eliberată la data de 28.02.2012).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.
 Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, duratele orare ale publicităţii televizate nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.

 Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA AUDIENCES şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Consiliul a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru perioada 1 iunie - 31 august 2013, în intervalul „prime-time” 18.00-23.00, şi a constatat că în această perioadă, postul ROMÂNIA TV nu a respectat durata legală a publicităţii prevăzută la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

 Astfel, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ROMÂNIA TV în perioada 1 iunie - 31 august 2013, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

 

PDF - 123.9 ko
Durata publicitatii
1 iunie-31 august

 Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1 iunie - 31 august 2013, a însumat 4 minute şi 3 de secunde, în condiţiile în care depăşirea cea mai mare a fost de 31 sec (în intervalul orar 22-23, în data de 10.07.2013), înregistrându-se un număr total de 96 depăşiri ale celor 720 de secunde de publicitate permise de lege.
 Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

 Având în vedere această situaţie, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de somare a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, se sancționează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., pentru postul ROMÂNIA TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât a depășit cele 12 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.