Decizia nr. 534 din 20.05.2010

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării înregistrate sub nr. 5180/19.04.2010, cu privire la difuzarea pe posturile de televiziune a unui spot publicitar de promovare a serviciilor RCS&RDS.

Potrivit raportului de monitorizare, pe posturile de televiziune TVR 1, KANAL D, B1 TV şi PRIMA TV se difuzează un spot de promovare a serviciilor RCS&RDS de televiziune, internet, telefonie fixă şi mobilă în conţinutul căruia se regăseşte afirmaţia “4 servicii x 4 luni gratuite = 16 luni* de servicii GRATUITE”, afirmaţie ce face obiectul sesizării.

După vizionarea spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 107 şi pe cele ale art. 114 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 107 - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte.
- art. 114 - (1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa :
c) preţului sau a tarifelor ; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare ;
d) condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile.

În fapt, posturile de televiziune TVR 1, KANAL D, B1 TV şi PRIMA TV difuzează în prezent un spot publicitar de promovare a serviciilor RCS&RDS de televiziune, internet, telefonie fixă şi mobilă.

Spotul transmis pe posturile de televiziune are următorul conţinut sonor :

“Voce off : Un calcul corect arată că 4 servicii ori 4 luni gratuite duce la cea mai bună ofertă : 16 luni de servicii gratuite. Vino la sediile RCS&RDS şi primeşti luni gratuite la fiecare serviciu nou contractat : televiziune, internet, telefonie fixă şi mobilă, DIGI. Pentru familia ta.”

Concomitent, în mijlocul ecranului, sunt afişate succesiv următoarele informaţii :

“4 servicii x 4 luni gratuite = 16 luni ٭ de servicii GRATUITE”, iar, în partea de jos a ecranului cu litere mai mici :
٭ofertă disponibilă la contractarea a 4 servicii cu abonament şi valabilă până la 30 iunie 2010”.

Ulterior, în mijlocul ecranului, sunt afişate succesiv următoarele informaţii : “4 servicii x 4 luni gratuite”, “infoline 0314004600”, “www. rcs-rds.ro”, iar în partea de jos a ecranului este afişat un grafic format din patru coloane, reprezentând cele patru servicii oferite de RCS&RDS : “DIGI tv”, “DIGI net”, “DIGI tel” şi “DIGI mobil”.

La final, tot pe mijlocul ecranului, este titrat textul : “DIGI pentru familia ta”, iar în partea de jos, menţinut graficul cu cele 4 coloane reprezentând serviciile oferite.

Analizând conţinutul spotului, membrii Consiliului au constatat că informaţiile puse la dispoziţia publicului sunt de natură a induce în eroare cu privire la condiţiile concrete de achiziţionare a celor 4 servicii, precum şi în ceea ce priveşte eventualele avantaje oferite prin cumpărarea serviciilor menţionate, deoarece informaţia prezentată atât verbal, cât şi scris, cu litere foarte mari, induce telepectatorilor ideea că RCS&RDS oferă potenţialilor săi clienţi 16 luni de gratuitate pentru achiziţionarea celor 4 servicii.

Publicul este dezinformat cu privire la perioada reală pentru care se acordă gratuitatea, având în vedere că, din punct de vedere temporal, oferta companiei RCS&RDS este una care se referă la o gratuitate acordată concomitent pentru cele 4 servicii, pe o perioadă de 4 luni, iar nu despre una care s-ar derula succesiv, pe perioada a 16 luni, aşa cum, în mod subtil, a dorit mesajul spotului să inducă publicului telespectator.

De asemenea, prin modul în care este prezentat, spotul induce în eroare telespectatorii şi în ceea ce priveşte gratuitatea acordată, încercându-se crearea unei confuzii între noţiunea de « serviciu » şi cea de « abonament ».

În acest sens, din oferta detaliată, care cuprinde tarifele şi condiţiile în care sunt prestate serviciile, prezentată de companie pe site-ul acesteia, rezultă că gratuitatea este acordată doar pentru primele 4 luni de abonament, iar nu pentru 16 luni, aşa cum induce mesajul spotului, prezentat pe ecran cu litere foarte mari. Informaţia oferită în spotul difuzat pe posturile de televiziune este, sub acest aspect, incompletă şi incorectă, întrucât publicul nu este informat că, de fapt, beneficiază de cele 4 servicii, în mod gratuit, în primele 4 luni şi numai în condiţiile încheierii unui contract a cărui valabilitate este de minimum 16 luni, aşa cum rezultă de pe site-ul companiei.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că spotul publicitar este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la condiţiile de achiziţionare a celor patru servicii oferite.

O astfel de prezentare generală, care omite informaţii importante pentru consumator, poate influenţa şi afecta comportamentul şi interesele economice ale acestuia, întrucât condiţiile în care poate beneficia de anumite servicii/opţiuni nu sunt prezentate în mod clar şi fără echivoc.

Aceste fapte sunt de natură să prejudicieze publicul telespectator, care nu are posibilitatea să perceapă în mod corect oferta RCS&RDS, pentru a putea decide în cunoştinţă de cauză, în calitate de potenţial consumator al serviciilor companiei.

Pentru aceste considerente, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa acestui spot publicitar de promovarea a serviciilor companiei RCS&RDS, derulat pe posturile de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea regulilor privind informarea corectă şi completă a publicului, astfel încât interesele financiare ale acestuia să nu fie afectate.