Decizia nr. 532 din 18.05.2010

18.05.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care au fost prezentate avertizările sonore şi vizuale în spoturile publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare difuzate de posturile de radio şi de televiziune în perioada 03 - 09 mai 2010.

Redăm constatările din raportul de monitorizare :

Nr. crt. Denumire spot Postul Durata spot (s) Durata avertizare (s) Obs.
1 Vibrocil B1 TV Antena1 National TV 25 7 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, albe, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, inteligibil.
2 PROCTO-GLYVENOL B1TV Antena 1 Prima Tv NationalTV 25 7 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, verzi, pe fond galben, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, inteligibil.
3 Nurofen Antena3 Prima TV PRO TV Realitatea NationalTV OTV TVR 1 30 6 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, albe, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, greu inteligibil.
4 Espumisan L Prima Tv Pro Tv TVR1 30 6 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, albe, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, greu inteligibil.
5 MIG-400 Prima TV Kanal D Pro Tv TVR1 30 6 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, albe, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, greu inteligibil.
6 NUROFEN pentru copii Prima Tv TVR1 National TV 30 6 Indicaţiile afişate în partea de jos a ecranului sunt scrise cu caractere mici, negre, greu lizibile. Avertizarea sonoră este rostită accelerat, greu inteligibil.
7 PARASINUS RealitateaTV TVR1 15 5 Avertizarea sonoră este rostită accelerat, greu inteligibil.
8 Proculin Radio Europa FM 29 5 Avertizarea este rostită accelerat, inteligibil.
9 Acutil Radio Europa FM 19 2 Supliment alimentar. Avertizarea este rostită accelerat, inteligibil.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând spoturile publicitare prezentate pe unele posturi de televiziune, Consiliul a constatat că acestea încalcă prevederile art. 143 şi art. 151 raportate la cele ale art. 114 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 143 :

"(1) Promovarea produselor medicamentoase în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele :
d) avertizarea « Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Citiţi cu atenţie prospectul ».

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. d), publicitatea pentru produsele medicamentoase, difuzată într-o formă prescurtată (reminder), va include avertizarea : « Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului ».

(4) Avertizările menţionate la alin. (1) lit. d) şi la alin. (2) se vor difuza în următoarele condiţii :
a) în cazul spotului principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi vizual, timp de minimum 6 secunde ;
b) în cazul reminderului, textul va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului.".

- art. 151 :

"(2) Promovarea în serviciile de programe audiovizuale de radio şi de televiziune a suplimentelor alimentare, suplimentelor nutritive, vitaminelor şi nutrienţilor va include în mod obligatoriu avertizarea : « Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. »

(3) Durata avertizării menţionate la alin. (2) va fi de minimum 3 secunde şi aceasta va fi difuzată la sfârşitul spotului publicitar ; pe posturile de televiziune avertizarea va fi prezentată atât sonor, cât şi vizual.

(4) În cazul reminderului, textul precizat la alin. (2) va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului".

- art. 114 :

« (2) Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori ».

În calitate de garant al interesului public, Consiliul a analizat spoturile în discuţie din perspectiva condiţiilor specifice în care poate fi făcută publicitatea la produse medicamentoase şi suplimente alimentare în domeniul audiovizualului, îndeosebi cele cu privire la avertizarea publicului şi a constatat că, la unele dintre acestea, prevederile invocate mai sus nu sunt respectate.

- Astfel, în ceea ce priveşte avertizarea sonoră a publicului, membrii Consiliului au apreciat că în spoturile pentru produsele : Nurofen, Espumisan L, MIG-400, Nurofen pentru copii, Parasinus, aceasta este rostită accelerat, greu inteligibil şi fără respectarea timpului minim prevăzut de norma legală.

O astfel de prezentare este de natură să prejudicieze interesele publicului telespectator, căruia nu i se oferă o informaţie clară, explicită în legătură cu produsul promovat. În acest fel, sunt încălcate prevederile art. 143 şi art. 151 invocate, care prevăd în mod expres obligaţia ca textul spoturilor publicitare să fie prezentat sonor, timp de minimum 6 secunde, sau, după caz, de minimum 3 secunde, astfel încât mesajul spotului să fie clar perceput de telespectatori.

În aceste condiţii, Consiliul a decis ca, începând cu data de 24 mai 2010, toate spoturile publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare prezentate de posturile de radio şi de televiziune să fie difuzate cu respectarea prevederilor art. 143 şi 151 din Codul audiovizualului, în ceea ce priveşte avertizarea sonoră a publicului.

- În ceea ce priveşte avertizarea vizuală, membrii Consiliului au apreciat că devin aplicabile prevederile art. 114 alin. (2) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext în cadrul spoturilor publicitare va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori.

În aplicarea acestor dispoziţii legale, urmează ca modul în care este prezentată avertizarea vizuală a publicului în spoturile publicitare la produse medicamentoase şi suplimente alimentare să respecte aceste condiţii de difuzare, respectiv informaţiile să fie prezentate static, lizibil şi într-un interval de timp care să permită perceperea clară de către public.

Consiliul apreciază că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura, pe de o parte, o informare corectă şi completă a publicului telespectator, iar, pe de altă parte, o competiţie loială între producătorii de medicamente şi suplimente alimentare care îşi promovează produsele pe posturile de radio şi de televiziune.

În concluzie, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate, începând cu 24 mai 2010, în privinţa spoturilor publicitare pentru medicamente şi suplimente alimentare difuzate de posturile de radio şi de televiziune, în condiţiile prevăzute de legislaţia audiovizuală şi cu respectarea termenelor precizate în prezenta decizie.