Decizia nr. 531/13.06.2008

13.06.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6,
sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat modul în care a fost reflectată pe posturile de radio şi de televiziune campania electorală pentru turul doi al alegerilor locale ce urmează a se desfăşura în data de 15 iunie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii « Dan Diaconescu Direct », difuzată în ziua de 12 iunie 2008, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 69 lit. a) şi c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare.

În fapt, în data de 12 iunie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea de dezbatere electorală « Dan Diaconescu Direct ».

Unul dintre invitaţii emisiunii a fost domnul Marian Vanghelie, primarul sectorului 5 din Bucureşti şi candidat al PSD la aceeaşi funcţie pentru turul doi al alegerilor locale ce urmează a se desfăşura în data de 15 iunie 2008.

Pe parcursul emisiunii, la un moment dat, realizatorul a dat citire unui mesaj transmis de un telespectator, care afirma că domnul Sebastian Bodu, contracandidatul domnului Marian Vanghelie în cursa electorală pentru Primăria sectorului 5, a dat bani unor locuitori de pe o stradă din sectorul 5. După citirea mesajului, care a avut caracter vădit acuzator la adresa domnului Bodu, realizatorul emisiunii, domnul Dan Diaconescu, a reluat acuzaţia şi a conchis : « Vedeţi ? Domnul Bodu plăteşte. » Invitatul emisiunii, domnul Marian Vanghelie, nu a susţinut acuzaţiile formulate de realizator, deşi acesta a urmărit, în mod subliminal, să dea curs unei dispute pe această temă.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul apreciază că domnul Dan Diaconescu, în calitate de realizator de emisiuni audiovizuale cu caracter electoral, a avut o atitudine lipsită de imparţialitate, preluând, din mesajul unui telespectator, o acuzaţie cu caracter penal nedovedită şi prezentând-o, în manieră proprie, ca un fapt cert, deşi nu avea nici o dovadă a faptelor incriminate.

Or, una dintre obligaţiile reglementate de legea electorală în sarcina realizatorilor şi moderatorilor de emisiuni audiovizuale este aceea ca aceştia să fie imparţiali, obligaţie pe care domnul Dan Diaconescu a încălcat-o în mod flagrant. Într-un moment decisiv în lupta pentru câştigarea alegerilor locale în sectorul 5, acesta a lansat, în spaţiul public pe care televiziunea îl reprezintă, o acuzaţie cu caracter penal deosebit de gravă la adresa unui candidat, anume că acesta ar fi plătit electoratul în scopul de a-l vota. Astfel de afirmaţii pot influenţa opţiunea de vot a electoratului, înlăturând rolul televiziunii de arbitru imparţial.

Membrii Consiliului consideră că numai o atitudine nepărtinitoare a realizatorilor şi moderatorilor de programe audiovizuale poate asigura reflectarea campaniei electorale, în mod echitabil, pentru toţi candidaţii şi poate conduce la o informare corectă a publicului telespectator, în calitatea sa de electorat.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat, pe perioada campaniei electorale, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 69 lit. a) şi c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


Către S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 531/13.06.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea de dezbatere electorală « Dan Diaconescu Direct », difuzată în ziua de 12 iunie 2008, realizatorul a manifestat o atitudine lipsită de imparţialitate, în sensul că a adus acuzaţii grave, nedovedite, de natură penală, la adresa candidatului PD-L la funcţia de primar al sectorului 5 pentru turul doi al alegerilor locale, acuzaţii potrivit cărora acesta ar fi plătit electoratul în scopul de a-l vota.

Atitudinea domnului Dan Diaconescu contravine prevederilor art. 69 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care reglementează obligaţia realizatorilor şi moderatorilor de emisiuni electorale de a fi imparţiali.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.