Decizia nr. 529 din 08.10.2013

11.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. BEGE TRADE S.R.L. cu sediul în Ciumani, Str. Principală, nr. 350 jud Harghita, CUI 8116842

 pentru postul de televiziune BEGE CATV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul BEGE CATV. Postul de televiziune BEGE CATV aparţine S.C. BEGE TRADE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 161/24.06.2004 şi decizia de autorizare nr. 739.0/02.11.2004).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
 Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.
 De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii și de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :
 „(1) Radiodifuzorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA, în scris, orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală. Modificări în licenţa audiovizuală pot fi aduse după minimum un an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale.
 (2) Modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.
 (3) Schimbarea denumirii serviciului de programe, precum şi a elementelor grafice şi/sau sonore asociate acesteia se poate face numai după obţinerea aprobării CNA.”

 În fapt, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma analizării structurii programelor difuzate de postul BEGE CATV, în perioada 30.09-26.10.2013, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA.

 Astfel, programele în limba minorităților reprezintă 100% faţă de 0% cât prevede grila aprobată, iar numărul total de minute difuzate săptămânal este de 10080 față de 3930 cât prevede grila aprobată.

 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului. Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.
 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. BEGE TRADE S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. BEGE TRADE S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 161/24.06.2004 şi deciziei de autorizare nr. 739.0/02.11.2004 pentru postul ANTENNA HARGITA, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitat e cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. BEGE TRADE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune BEGE CATV cu somaţie publică întrucât nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea acesteia poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”