Decizia nr. 528 din 08.10.2013

11.10.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. CUI 1869894 Bd. Mamaia nr. 296, Constanţa, jud. Constanţa

 pentru postul de televiziune NEPTUN TV

 Întrunit în şedinţă publică în data de 8 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 7964/15.07.2013 şi 8741/12.08.2013, cu privire la unele filme artistice difuzate de postul NEPTUN TV.
 Postul de televiziune NEPTUN TV aparţine radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 176.4/01.03.2007 şi decizia de autorizare nr. 1330.0-4/02.10.2007).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi dispoziţiile art. 19 alin. (1) şi (2) lit e) şi k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului :
 “art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.” Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
 “art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : ......
 e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;”
 k) calitatea şi tipologia limbajului ;

 În fapt, postul NEPTUN TV a difuzat în ziua de sâmbătă, 13.07.2013, începând de la ora 16:00, filmul artistic românesc „Patul conjugal”, film transmis în primă difuzare miercuri, 10.07.2013 de la ora 21:30. Filmul a fost precedat de anunţul : „Următorul program poate fi vizionat de copiii cu vârsta de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia. Genul programului : COMEDIE (AP)”.
 De asemenea, duminică, 11.08.2013, începând cu ora 16:00, postul NEPTUN TV a difuzat în reluare filmul artistic românesc „Terente, regele bălţilor”, film transmis în primă difuzare joi, 08.08.2013 la ora 21:30. Filmul a fost precedat de anunţul : „Următorul program poate fi vizionat de copiii cu vârsta de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia. Genul programului : ACŢIUNE (AP)”.

 În urma vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că ambele producţii cinematografice au conţinut atât scene de violenţă fizică şi limbaj injurios, cât şi scene de sex şi comportament obscen, situaţie în care au apreciat că încadrarea făcută de radiodifuzor şi implicit ora de difuzare a producţiilor au fost greşite. Astfel, de exemplu, în filmul “Patul conjugal” pot fi regăsite expresii precum : “Şi eu ce fac dacă lu’ ăsta nu i se scoală până vineri ?”, “Afară, cristoşii dumnezeii mamii voastre !”, “Curvă !”, “Scoate-l dracului de-aicea !”, “Futu-ţi cristosu’ mă-tii !”.
 De asemenea, în cadrul producţiei „Terente, regele bălţilor” au fost folosite expresii precum : „Na, dumnezeii mă-tii, îţi scot ochii !”, „Ce paştele mă-tii mai vrei ?”, „Domnilor, vă fut muma-n cur !”.
 Or, în mod evident clasificarea unor producţii precum cele menţionate anterior, prezentate de radiodifuzor ca programe ce pot fi vizionate de copiii cu vârsta de până la 12 cu acordul familiei, nu s-a făcut cu respectarea criteriilor prevăzute de legislaţia în domeniu, în special cele referitoare la calitatea şi tipologia limbajul folosit ori cel privind numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual.
 După cum se menţionează în cadrul art. 19 alin. (1) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate (pe care radiodifuzorul în mod teoretic, le-a avut în vedere atunci când a procedat la respectiva încadrare) au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul programului, astfel încât părinţii să aibă o reprezentare rezonabilă, care să corespundă aşteptărilor, a conţinutului programului pe care urmează să îl vizioneze împreună cu minorul sau a cărui vizionare i-o permit acestuia. Astfel, Consiliul a apreciat că difuzarea producţiilor cinematografice s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale care prevăd că difuzarea în serviciile de televiziune a programelor ce pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Consiliul consideră, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, autoritate obligată prin lege să asigure protejarea minorilor, că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a acestora, având în vedere nevoia de protecţie şi îngrijire specială a acestei categorii de public, întrucât, în lipsa unei maturităţi fizice şi intelectuale, precum şi din cauza discernământului redus, copiii au tendinţa de a copia în mod involuntar şi de a imita cu uşurinţă comportamentele adulţilor.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi a art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 176.4/01.03.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1330.0-4/02.10.2007 pentru postul de televiziune NEPTUN TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi (2) lit e) şi k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, din care o dată în principala emisiune de ştiri, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NEPTUN TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în zilele de 13 iulie şi 11 august 2013 a difuzat, la ore accesibile minorilor, producţii cinematografice care au conţinut limbaj vulgar şi comportament obscen, fapt de natură afecteze dezvoltarea psihică şi morală a copiilor. Potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.