Decizia nr. 527 din 13.05.2010

13.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.
Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud. Buzău

pentru postul FOCUS TV din Focşani
Focşani, Str. Ştefan cel Mare nr. 15 Bl. C1, Et. 7 Ap.30-32
Jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie referitor la modul de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 12 - 14 aprilie 2010, de către radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.

S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV 388.2/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1307.0-1/14.08.2007 pentru postul de televiziune FOCUS TV din Focşani.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 121 alin. (1) şi art. 122 lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :

"Art. 121 (1) - În mod excepţional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza, în intervalul orar 20.00 - 06.00, în alte situaţii decât cele precizate la art. 120, două spoturi publicitare izolate.

Art. 122 - Spotul publicitar difuzat izolat trebuie să respecte următoarele condiţii :

a) durata spotului să nu depăşească 30 de secunde ;"

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, în ziua de 14.04.2010, postul FOCUS TV a difuzat, de 3 ori, un spot publicitar izolat pentru Dacia Duster, spot care a avut o durată de 2 minute şi a fost însoţit pe toată durata difuzării de majuscula „P” încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, amplasat în partea din dreapta jos a ecranului. De asemenea, acest spot izolat s-a difuzat după grupajul de spoturi publicitare şi înaintea emisiunilor informative „Ştirile Focus TV” transmise la orele 19.35, 21.00 şi 23.00.

În raport de această situaţie de fapt, Consiliul a constatat că postul FOCUS TV din Focşani nu a respectat condiţiile specifice de difuzare a spotului publicitar izolat, astfel cum sunt reglementate de Codul audiovizualului.

Fiind vorba despre o publicitate care are un caracter de excepţie, postul nu putea transmite decât două spoturi izolate, într-un interval de timp prestabilit, respectiv între orele 20.00 - 06.00. Or, pe de o parte, radiodifuzorul a difuzat trei spoturi izolate, în loc de două, iar, pe de altă parte, unul dintre ele a fost transmis înainte de ora 20.00, respectiv la ora 19.35.

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate şi prevederile art. 122 lit. a) din Codul audiovizualului, prevederi prin care a fost stabilită durata spotului izolat, respectiv nu mai mult de 30 de secunde. Or, spotul pentru Dacia Duster a avut o durată de 2 minute, deci cu mult mai mult decât timpul stabilit de legiuitor.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglmentare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. pentru postul de televiziune FOCUS TV din Focşani şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării regimului difuzării publicităţii în domeniul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FOCUS TV cu somaţie publică, întrucât în ziua de 14 aprilie 2010 a transmis un spot publicitar izolat fără să respecte condiţiile specifice de difuzare a acestuia. Potrivit Codului audiovizualului, postul nu putea transmite decât două spoturi izolate, într-un interval de timp prestabilit, respectiv între orele 20.00 - 06.00, iar durata lui nu putea depăşi 30 de secunde.

Or, postul a difuzat spotul de trei ori, iar nu de două ori, durata lui fiind de 2 minute, în loc de 30 de secunde."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.