Decizia nr. 526 din 13.05.2010

13.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DANIVAS S.R.L.
cu sediul în Alba Iulia, str. Republicii nr. 34, jud. Alba

pentru postul ALBA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul ALBA TV.

Postul ALBA TV aparţine radiodifuzorului S.C. DANIVAS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 1107/16.01.1996 şi decizia de autorizare nr. 317.1/28.04.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) al art. menţionat dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul ALBA TV, în perioada 06-12 aprilie 2010, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 30.03.2010.

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 30.03.2010, postul ALBA TV a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată, 06-12 aprilie 2010, următoarea structură de programe :

Structura programelor după sursa de provenienţă :
B.2.1. Producţie proprie : Aprobat : 14,42 % Real : 9,1 %
B.2.2. Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 3,17 % Real : 0 %
B.2.3.Programe retransmise : Aprobat : 82,41 % Real : 90,9 %
B.2.4. Programe preluate : Aprobat : 0 % Real : 0 %

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
B.4.1. Programe de informare, procent : Aprobat : 66,97 % Real : 67,86 %
B.4.2. Programe educative, culturale, religioase, procent : Aprobat : 5, 5 % Real : 5,35 %
B.4.3. Filme, procent : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.4.4. Programe de divertisment şi alte tipuri de programe : Aprobat : 27,53 % Real : 26,79 %

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că structura emisiunilor producţie proprie reprezintă un procent de numai 9,1 % faţă de 14,42 % aprobată de Consiliu.

De asemenea, s-a constatat că postul ALBA TV nu difuzează producţii audiovizuale ale altor producători.

Totodată, s-a semnalat că, faţă de totalul de 82,41 %, prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, reprezentând procentul de programe retransmise, la data controlului aceste programe se difuzau în proporţie de 90,9 %.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. DANIVAS S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DANIVAS S.R.L., pentru postul de televiziune ALBA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ALBA TV cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.