Decizia nr. 525 din 13.05.2010

13.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INFOTON S.R.L.,
cu sediul în Arad, Str. Eftimie Murgu nr. 74-76, jud. Arad

pentru postul de televiziune INFO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunile „INFO DESIGN”, „Zodia Mamei” şi „ŞTIRILE INFO TV”, difuzate în perioada 25 - 31 martie 2010, de către postul INFO TV.

Postul de televiziune INFO TV aparţine S.C. INFOTON S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 071.2/11.12.2003, decizia de autorizare nr. 570.0/11.12.2003 şi de reautorizare nr. 570.1/25.01.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INFOTON S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 28 alin. (4) şi art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 158 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 25 - 31 martie 2010, radiodifuzorul S.C. INFOTON S.R.L. a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii „INFO DESIGN”, prezentată de d-na Lavinia Minea şi având-o ca invitată pe d-na Mariana Turda.

Aceasta este o emisiune de prezentare a unor produse şi materiale pentru decorarea şi utilarea spaţiului interior al unei locuinţe.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat aceste ediţii ale emisiunii „INFO DESIGN” cu încălcarea normelor referitoare la regimul publicităţii în domeniul audiovizual.

Astfel, pe parcursul acestor ediţii a fost făcută publicitate mascată pentru mai multe produse şi firme comerciale, fapt ce contravine prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.

Pe parcursul ediţiei din data de 25.03.2010, realizată în show-room-ul mărcii „PINUM”, au fost prezentate produsele comercializate sub această marcă, cu detalii constructive, culori, materiale etc.

În calupul de publicitate difuzat în cadrul emisiunii, a fost prezentat un reportaj publicitar de aproximativ 4 minute în care au fost oferite mai multe detalii cu privire la produsele prezentate anterior, precizându-se firma care le comercializează. Reportajul publicitar a fost ilustrat cu imagini ale produselor din marca „PINUM”

Momentul publicitar, difuzat în cadrul acestei emisiuni şi care promova produsele mărcii „PINUM”, a fost anunţat de prezentatoare în scopul de a atrage atenţia publicului cu privire la faptul că publicitatea va conţine informaţii referitoare la sediu, numere de telefoane, servicii oferite, precum şi modalităţile în care persoanele interesate pot achiziţiona aceste produse.

Lavinia MInea : dar..dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre aceste produse, rămâneţi alături de INFO DESIGN şi urmăriţi PUBLICITATE !”.

Radiodifuzorul a mai difuzat publicitate mascată şi în cadrul ediţiei emisiunii „INFO DESIGN”, transmisă în data de 27.03.2010.

Pe parcursul emisiunii, atât prezentatoarea, cât şi invitata emisiunii, d-na Mariana Turda, au făcut publicitate mascată firmei IDEEA MOBILI şi produselor pe care această firmă le comercializează.

Astfel, invitata emisiunii a subliniat calităţile deosebite ale produselor firmei IDEEA MOBILI.

Şi în această ediţie, momentul publicitar de promovare a firmei IDEEA MOBILI a fost precedat de aceaşi încercare făcută de prezentatoare de a atrage atenţia publicului asupra posibilităţii de a afla mai multe informaţii despre produsele prezentate anterior.

Lavinia MInea : „ne oprim câteva minuţele pentru publicitate, dar dacă doriţi să aflaţi mai multe despre aceste modele, urmăriţi PUBLICITATE.”

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiei emisiunii informative „Ştirile INFO TV” din ziua de 27 martie 2010, care a avut o durată totală de 23 minute, au fost difuzate calupuri publicitare cu o durată de 7 minute şi 30 de secunde, radiodifuzorul încălcând prin aceasta dispoziţiile art. 28 alin. (4) din Legea audiovizualului.

Potrivit normei invocate, difuzarea programelor de ştiri şi a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu excepţia serialelor, foiletoanelor şi a documentarelor, poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de spoturi de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că ediţiile emisiunii „Zodia Mamei” din zilele de 27 şi 28 martie 2010 au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit normelor invocate, este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private. Astfel, în timpul şi la sfârşitul acestor ediţii, postul INFO TV a difuzat spoturi publicitare în favoarea Centrului de pregătire pentru naştere din cadrul Spitalului Genesys, precum şi a Centrului de recuperare, terapie şi suport AXIA. În spoturi au fost prezentate informaţii referitoare la adresa acestora, numerele de telefon, precum şi serviciile oferite.

Membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii „Zodia Mamei” din zilele de 27 şi 28 martie 2010 au fost difuzate şi cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât a fost făcută publicitate mascată Centrului de slăbire şi modelare corporală Kastel Center Spa. şi Complexului Sportiv PanoramicGym.

Pe fondul temelor puse în discuţie, în cadrul celor două ediţii ale emisiunii au fost promovate serviciile şi produsele Centrului de slăbire şi modelare corporală Kastel Center Spa. şi Complexului Sportiv PanoramicGym, invitatele emisiunilor, d-na Simea Magda şi respectiv, d-na Susana Bőszőrmény indicând publicului procedurile, aparatele utilizate şi modul de stabilire a programului de urmat, respectiv, forme terapeutice şi de joacă, precum şi de gimnastică pentru bebeluşi.

Având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat aceste ediţii ale emisiunilor „INFO DESIGN” şi „Zodia Mamei”, menţionate în cuprinsul deciziei şi care au făcut obiectul monitorizării, membrii Consiliului au constatat că aceste emisiunii au depăşit cadrul unei informări a publicului pe temele anunţate, transformându-se într-una de promovare a mai multor firme şi produse.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că legătura realizată între momentele publicitare şi emisiuni a avut ca scop promovarea firmelor şi mărcilor respective, cu vădită intenţie şi în scop publicitar nedeclarat, radiodifuzorul eludând cu bună ştiinţă normele legale care reglementează regimul publicităţii în domeniul audiovizual.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze un program audiovizual, fără transformarea acesteia în publicitate mascată pentru o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului pentru încălcarea prevederilor art. 28 alin. (4) şi art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 158 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 din Codul audiovizualului, ale art. 90 alin. (1) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare„ cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. INFOTON S.R.L. pentru postul de televiziune INFO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. INFOTON S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune INFO TV cu somaţie publică, întrucât, în mai multe ediţii ale emisiunilor „INFO DESIGN” şi „Zodia Mamei”, difuzate în perioada 27 – 31 martie 2010, a făcut publicitate mascată în favoarea unor firme şi produse.

În cadrul aceloraşi ediţii ale emisiunii „Zodia Mamei”, radiodifuzorul a făcut publicitate la cabinete medicale, fapt ce contravine Codului audiovizualului.

De asemenea, postul a fost sancţionat şi pentru faptul că emisiunea informativă „Ştirile INFO TV” din 27 martie 2010, care a avut o durată mai mică de 30 de minute, a fost întreruptă de difuzarea unui calup publicitar, încălcându-se astfel prevederile Legii audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.