Decizia nr. 520 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MARCOS IMPEX S.R.L.,
cu sediul în Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman

pentru localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman, aparţinând S.C. MARCOS IMPEX S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1445.1/22.11.2007, Anexa din 27.01.2010, pentru localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului”.

Conform prevederilor dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa (...) serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 13.04.2010, în localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman, s-a constatat faptul că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : FAVORIT, CARTOON NETWORK, ANIMAL PLANET, ETNO TV, VOX NEWS, REALITATEA TV, MEDIA SUD, ANTENA 3, KANAL D, MYNELE TV, B 1TV, N24, MGM, NEPTUN TV, PAPRIKA, PUBLIKA, U TV, SPORT KLUB, TRINITAS, THE MONEY CHANNEL, EUFORIA - LIFE&STLE, NATIONAL TV, TARAF TV, SPORT.RO, MUSICMIX, PRO TV şi ANTENA 2.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele : TV 5, SHOW TV, CANAL TELESHOP şi DUNA TV, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu retransmite programul TV 5. Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; (aşa cum este programul TV5).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TV5.”