Decizia nr. 52 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2,
camera 28, sector 1

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunilor informative difuzate în zilele de 24 şi 25 ianuarie 2009, de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.2/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1-1/17.02.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor înregistrate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

În fapt, în ediţiile emisiunii informative Realitatea de la 18.00, Realitatea de la 20.00 şi Realitatea de la 21.00 din data de 24.01.2009, Realitatea de la 12.00, Realitatea de la 14.00 şi Realitatea de la 16.00, din ziua de 25.01.2009, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat o informaţie cu privire la agresarea unui copil de către un profesor de la şcoala din localitatea Redea, judeţul Olt. Informaţia a fost ilustrată cu imagini trimise de un telespectator, imagini cu caracter violent surprinse în timpul incidentului şi care au fost difuzate în mod repetat, pe parcursul ediţiilor de ştiri.

Redăm din raportul de monitorizare :

Prezentator : “Pumnul este cel care face ordinea şi disciplina într-o şcoală din judeţul Olt. Imaginile pe care ni le-a trimis un telespectator arată un profesor, fost director al şcolii din localitatea Redea, cum îşi bătea unul dintre elevi. După ce a văzut filmul difuzat de Realitatea TV, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a promis o anchetă.”

Au fost prezentate imagini cu scene de violenţă fizică, în care un adult strigă şi loveşte un copil al cărui chip a fost blurat.

Voce din off : “Inspectoratul şcolar judeţean spune că va decide chiar luni în privinţa sancţiunii care trebuie aplicată în cazul profesorului violent.”

Prin telefon a fost contactat inspectorul şcolar general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, care a spus : “Am aflat de incidentul de la Şcoala cu clasele I-VIII Redea, de la televizor. A fost directorul şcolii în anii precedenţi, putem merge până la sancţiunea maximă chiar, desfacerea contractului de muncă.”

În timpul difuzării ştirilor din data de 24.01.2009, radiodifuzorul nu a avertizat verbal publicul cu privire la faptul că urmează o scenă de violenţă, în care un adult agresează un copil.

În data de 25.01.2009, înainte de difuzarea imaginilor cu copilul agresat, publicul a fost avertizat verbal cu privire la conţinutul ştirii, iar, pe parcursul difuzării acestor imagini, a fost afişat textul „imagini şocante”.

Scena de violenţă fizică ce a constituit subiectul ştirii a fost difuzată, în mod repetat, în cadrul următoarelor ediţii informative : Realitatea de la 21.00, din data de 24.01.2009, Realitatea de la 12.00, Realitatea de la 14.00 şi Realitatea de la 16.00, din data de 25.01.2009.

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea în mod repetat a imaginilor cu agresarea elevului de către profesor a fost nejustificată, iar modul în care a fost prezentată scena de violenţă a fost de natură să creeze confuzie cu privire la gravitatea incidentului.

Astfel, pe de o parte, difuzarea repetată a imaginilor cu caracter violent, care au însoţit ştirea cu privire la acest incident, ştire transmisă în ediţiile informative din zilele de 24 şi 25 ianuarie 2009, a fost de natură să contravină prevederilor din Codul audiovizualului care reglementează protecţia copiilor în cadrul programelor de ştiri, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă. Or, postul REALITATEA TV nu numai că nu a evitat să transmită aceste imagini, dar a făcut-o în mod insistent pe parcursul emisiunilor informative din data de 24 ianuarie 2009, de la ora 21.00 şi din data de 25 ianuarie 2009, de la orele 12.00, 14.00 şi 16.00.

Membrii Consiliului au apreciat că prezentarea repetată de către radiodifuzor a imaginilor cu caracter violent, a fost de natură a afecta emoţional negativ publicul şi, în mod deosebit, copiii care datorită orei de difuzare, au avut acces neîngrădit la vizionarea programului respectiv.

Potrivit reglementărilor din Codul audiovizualului, avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie, iar radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.

Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că prezentarea unor materiale în care apar copii agresaţi trebuie făcută cu discernământ de către radiodifuzori, astfel încât să fie respectate, în egală măsură, obligaţiile cu privire la protecţia copiilor, dar şi cele cu privire la informarea corectă a publicului.

Promovarea unui demers jurnalistic cu un astfel de subiect pe postul de televiziune REALITATEA TV nu poate fi făcută prin înlăturarea celorlalte obligaţii pe care S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi le-a asumat în momentul solicitării licenţei audiovizuale.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în ediţiile informative din 24 şi 25 ianuarie 2009, a difuzat în mod repetat, cu o insistenţă nejustificată, imagini cu agresarea de către un profesor a unui elev din localitatea Redea, judeţul Olt.

Difuzarea repetată a unor astfel de imagini a fost de natură a accentua, în mod nejustificat, impactul emoţional negativ asupra publicului telespectator, fapt ce contravine Codului audiovizualului care dispune că radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.