Decizia nr. 52 din 24.01.2013

24.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A, Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1, parter, jud. Prahova, CUI 14954665,

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamațiilor înregistrate cu numerele 17696/09.12.10.2012, 17709/09.12.2012, 17718/09.12.2012, 17724/09.12.2012 și 17748/10.12.2012 cu privire la grupajele informative din ziua de 09.12.2012 transmise sub tilurile „România de la 06” „România de la 08”, „România de la 09”, „România de la 11”, „România de la 12”, „România de la 14”, precum și în edițiile „Breaking news” de la orele 15.00, 16.20, 16.31, 16.34, 17.00, 18.00, 18.49, 19.03 difuzate în aceeași zi de către postul de televiziune ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 eliberată la data de 28.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 8 alin. (1), art. 15 alin. lit. b) şi c) și art. 16 lit. b) şi c) din Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
Legea audiovizualului nr. 504/2002
-art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Decizia CNA nr. 738/2012
-art. 8 (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului."
-art. 15 : Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise :
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (4) ;
c) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.
-art. 16 : În ziua votării sunt interzise activităţile prevăzute la art. 15, precum şi următoarele activităţi :
b) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării ;
c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat în ziua de 09.12.2012 în cadrul edițiilor Breaking News de la orele 15.00, 16.20, 16.31, 16.34, 17.00, 18.00, 18.49, 19.03 și grupajele informative „România de la 06” „România de la 08”, „România de la 09”, „România de la 11”, „România de la 12”, și „România de la 14”, declarații, opinii și păreri ale unor jurnaliști, lideri de sindicat și analiști politici.

Aceștia au făcut pronosticuri în legătură cu rezultatul alegerilor care se desfășura în ziua respectivă, precum și cu eventualul rezultat final, în procente, ce va fi obținut de principalii competitori electorali după redistribuire.

De asemenea, invitații edițiilor informative au făcut aprecieri cu privire la anumiți lideri și formațiuni politice implicate în procesul electoral.

Membrii Consiliului au constatat că, prin difuzarea acestor emisiuni, în care s-au făcut comentarii privind desfășurarea campaniei electorale, aprecieri privind candidații, precum și comentarii referitoare la competitorii electorali de către reprezentanții unor competitori în ziua votării, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 15 alin. lit. b) şi c) și art. 16 lit. b) şi c) din Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora în ziua votării difuzarea către public a unor astfel de opinii și păreri este interzisă.

Redăm în tabelul de mai jos intervențiile și interviurile din ziua votării ale reprezentanților competitorilor electorali. Formatiune/ Politician Nr. USL 35 ARD 11 Presedinte 11 PRM 2 PPDD 1 Consiliul a apreciat că prezentarea invitaților și intervenienților, cu precădere din partea unui competitor electoral, a fost de natură să influențeze opțiunea de vot a unei părți a electoratului.

De asemenea, Consiliul a constatat că pe parcursul edițiilor informative difuzate în ziua de 9 decembrie 2012, ziua votării, radiodifuzorul a prezentat cu precădere candidații unui competitor electoral, care au făcut comentarii cu privire la programul electoral al acestuia.

O astfel de abordare a fost de natură să contravină şi prevederilor art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012, potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului.

În temeiul prevederilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, ale art. 90 alin. (1) lit. h) și alin. (3) și art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, este sancţionat cu cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 8 alin. (1) art. 15 alin. lit. b) şi c) și art. 16 lit. b) şi c) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât în ziua de 09 decembrie 2012, zi în care au avut loc alegerile parlamentare, a difuzat o serie de emisiuni informative în care au fost prezentate declaraţii ale competitorilor electorali şi au fost făcute comentarii cu privire la unii candidaţi, fapte ce contravin dispoziţiilor Deciziei nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.